foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบเอ็ด เทศกาลธรรมดา

ลก 14:25-33…
25ประชาชนจำนวนมากกำลังเดินไปกับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงหันพระพักตร์มาตรัสกับเขาทั้งหลายว่า 26“ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่า บิดามารดา ภรรยา บุตร พี่น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้ 27ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้”
28“ท่านที่ต้องการสร้างหอคอย จะไม่คำนวณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอสร้างให้เสร็จหรือไม่ 29มิฉะนั้นเมื่อวางรากฐานไปแล้ว แต่สร้างไม่สำเร็จ ทุกคนที่เห็นจะหัวเราะเยาะเขา พูดว่า 30“คนนี้เริ่มก่อสร้าง แต่ทำให้สำเร็จไม่ได้” 31หรือกษัตริย์ที่ทรงยกทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่ง จะไม่ทรงคำนวณก่อนหรือว่า ถ้าใช้กำลังพลหนึ่งหมื่นคน จะเผชิญกับศัตรูที่มีกำลังพลสองหมื่นคนได้หรือไม่ 32ถ้าไม่ได้ ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ห่างไกล พระองค์จะได้ทรงส่งทูตไปเจรจาขอสันติภาพ 33ดังนั้น ทุกท่านที่ไม่ยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ก็เป็นศิษย์ของเราไม่ได้

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ศิษย์พระเยซู” สำคัญที่สุดต้องให้พระองค์เท่านั้นเป็นที่หนึ่งในชีวิต พ่อว่าเมื่ออ่านพระวรสารวันนี้อาจทำให้เราผู้อ่านตกใจว่าการติดตามพระเยซูเจ้าต้องเลือกพระองค์ มากกว่าบิดามารดาพี่น้องชายหญิงกระนั้นหรือ...
• พี่น้องทราบไหมครับว่าภาษาต้นฉบับในภาษากรีกใช้คำว่าอะไรเมื่อกล่าวถึง “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่า บิดามารดา ภรรยา บุตร พี่น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” ภาษาต้นฉบับไม่ได้ใช้คำว่า “โดยไม่รักเรามากกว่า...” แต่ภาษาต้นฉบับกรีกใช้คำว่า “เกลียด ปฏิเสธ เกลียดชัง” (μισέω ผ่าน มิสเซโอ มก 5:43; 24:10; มก 13:13; ลก 1:71; 14:26; J 3:20; 15:18f, 23f, 25; รม 7:15; 9:13; อฟ 5:29; ฮบ 1:9; ยด 23; วว 2:6; 18:2.)
o ถ้าแปลตรงๆ คือ “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่เกลียดบิดามารดา...” เป็นไปได้อย่างไรนี่ พระองค์สอนให้เราเกลียดบิดามารดาหรือ
o พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้เกลียดชังบิดามารดา ขนาดนี้เลยหรือ
• พี่น้องที่รัก อย่าตกใจนะครับ... ภาษาพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นภาษาที่นักบุญลูกาบันทึกโดยใช้เทคนิควิธีการใช้ภาษาแบบ Hyperbole เรียกว่า “พูดเกินความจริง” เน้นให้รู้ชัดให้เห็นความเด็ดขาด ดังนั้น คำแปลภาษาไทยจึงเลือกแปลให้เบาลง... “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่า บิดามารดา...” การเขียนด้วยภาษาแบบ Hyperbole นี้ ทำให้เห็นว่า... เด็ดขาดที่สุด คนที่จะติดตามพระเยซูคริสตเจ้า เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ จำเป็นต้องเลือกพระองค์เป็นอันดับหนึ่งเท่านั้น... และถ้าจะพิจารณาดีๆ นะครับ...
o ถ้าใครรักพระเยซูเจ้ามากที่สุด... จะไม่มีวันเกลียดบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิงได้เลยครับ ถ้าใครเลือกรักพระเยซูเจ้าก่อนเขาจะสามารถรักทุกคนได้อย่างมากมายและถูกต้องที่สุดเลยครับ
o และที่สำคัญ.. ความรักต่อพระเยซู คือ จุดเริ่มต้นของการได้สัมผัสกับพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าองค์ความรัก... กล่าวได้ว่า ใครได้รักพระเยซูเจ้าจริงๆ และรักที่สุด จะได้เรียนรู้ความรักที่แท้จริงสำหรับบิดามารดา พี่น้องชายหญิงอย่างแน่นอน
o และถ้าพิจารณาต่อไป.. คนที่รักพระเยซูเจ้าจริงๆ จะรักพระองค์ยิ่งกว่ารักตนเองแน่นอน เพราะอันที่จริงความรักแท้ก็ทำให้คนเราละจากตัวเองได้อยู่แล้วครับ ดังนั้น ถ้าเราได้รักพระเยซูเจ้าและเลือกติดตามเป็นศิษย์ของพระองค์ เขาคนนั้นจะต้องรักพระองค์ยิ่งกว่ารักตนเองแน่นอน เพราะพระองค์คือต้นแบบของความรักที่ยอมสละตนเองเพื่อทุกคนจริงๆครับ
• ดังนั้น พี่น้องไม่ต้องตกใจ ถ้าไปพบพระคัมภีร์ที่ตรงกับต้นฉบับบอกว่า ถ้าจะเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าต้องติดตามพระองค์ โดยต้องเกลียดหรือละทิ้งบิดามารดา พี่น้อง และตนเอง... ไม่ต้องตกใจกับภาษานะครับ เพราะเป็นแบบวรรณกรรมการเขียนเพื่อเน้นย้ำให้หนักแน่น เรียกว่าเป็นการกระแทกความรู้สึกให้ลึกไปเลยว่า... “พระเยซูเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งในความรักของเรา” เราจึงเป็นศิษย์แท้ของพระองค์ และถ้าใครได้รักพระองค์ที่สุด... พ่ออยากจะหัวเราะแบบน่ารักสมเหตุสมผลว่า... เราจะไม่มีทางเกลียดชังคนอื่นได้เลย ชีวิตเราจะมีแต่รัก และรักมากที่สุดเสมอแน่นอนครับ...
• พระเยซูเจ้าสรุปให้เราตัดสินใจดีๆ คำนวนดีๆครับ ประเมินกำลังของเราเพื่อ... “เพื่อทุ่มเทลงทุนติดตามเป็นศิษย์พระเยซู” เหมือนการคำนวนเงินเพื่อสร้างหอ หรือคำนวนแรงเพื่อต่อสู้ศัตรู... เป็นบทสอนที่งดงามครับ เราจะต้องจ่ายหมดหน้าตักให้กับความรักต่อพระเยซูเจ้าครับ... เราจะต้องทุ่มหมดจริงๆ ทุ่มเทให้กับการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าครับ และเราจะได้รักบิดามารดาและทุกคนได้อย่างเหมาะสมที่สุดอย่างแน่นอนครับ
• พี่น้องที่รัก คำนวนชีวิตของเราและทุ่มเทชีวิตของเรา “รักพระเจ้า โดยการเป็นศิษย์ที่รักและติดตามพระเยซูเจ้า สุดกำลัง สุดหัวใจ” เพราะนั่นคือพระบัญญัติเอกเลยครับ... บัญญัติประการต่อมาที่เป็นผลตามมาแน่นอนครับ “จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”
• พ่อมั่นใจว่า คำสอนวันนี้ของพระองค์ ประกาศแบบสุดกำลัง Hyperbole คือใช้คำพูดชัด โดดเด่น และเทหมดจริงๆ ว่าเราต้องเป็นศิษย์พระคริสต์ด้วยการรักพระองค์เป็นที่หนึ่งครับ.. ขอพระเจ้าอวยพรครับ