แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” ( ยน 20:24-29 )

เชื่อแม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข (ผู้มีบุญ)
เชื่อเพราะได้เห็น ก็เป็นสุข (ธรรมดาๆ)
แล้วผู้ที่เห็นแล้วไม่เชื่อหล่ะ... (???)

ไม่มีใครมองเห็นจมูกตนเองได้เต็มๆ สักคน แต่เรารู้ว่าจมูกเป็นอย่างไร เมื่อได้รับการสะท้อนภาพนั้น
ชีวิตของเราเป็นที่ประทับของพระเจ้า เราเชื่อหรือไม่... นี่ไม่ใช่ใกล้ ไกล แต่เป็นการชิดสนิท

ประสบการณ์ที่ฉันมีกับพระเจ้าเล่า ฉันเห็นบ้างไหม... แน่นอน ทุกคนมีประสบการณ์กับพระเจ้าแน่ๆ แต่... ท่านเชื่อไหม

อัศจรรย์ที่เรามองเห็นได้ในชีวิตของเรา อัศจรรย์ที่เราพบพระเจ้าในชีวิตของเรา ชีวิตพระในชีวิตของเรา การที่เรายังมีชีวิต การทำงานของส่วนต่างๆ ของร่างกาย องค์ประกอบของส่วนต่างๆ ของร่างกาย ที่ทำงานเข้าด้วยกันอย่างสมดุล... สิ่งธรรมดาๆ เหล่านี้ ก็เกินการอธิบายของมนุษย์แล้ว เป็นไปได้อย่างไรที่เราเคลื่อนไหวได้ หัวใจที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง เลือดที่สูบฉีดไปทั่วร่างกายของเรา เรื่องธรรมดาๆ เหล่านี้ที่เกินคำอธิบาย... ไม่ใช่เพราะการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราหรอกหรือ เท่านี้ เพียงพอหรือยังที่เราจะประกาศว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า”