แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ท่านทั้งหลาย ศิษย์ของเรา
ศิษย์ของพระเยซู
ท่านเป็นเกลือดองแผ่นดิน ท่านเป็นแสงสว่างสองโลก
ท่านต้องเป็นเกลือ ที่เป็นของดี และทำให้เกิดความดีแก่โลก รักษาความดีของโลก
ท่านเป็นแสงสว่าง ที่ต้องส่องสว่างให้โลกเห็นความจริง อะไรถูกอะไรผิด ท่านต้องส่องสว่าง
ศิษย์ของพระเยซูครับ จำเป็นจริงๆ นะครับ ที่เราต้องเป็นเกลือ และเป็นแสงสว่างของโลก เป็นมโนธรรมของสังคม ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อความดีของเราและความดีของโลกเท่านั้น แต่มากกว่านั้น คือ เพื่อให้ทุกคนเห็นกิจการดีของเรา และสรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ทรงความดีของเรา
( มธ 5:13-16 )


พี่น้องที่รัก นี่เป็นอัตลักษณ์ นี่เป็นเอกลักษณ์ของเราคริสตชนจริงๆ นะครับ คริสตชน ศิษย์ของพระเยซู ศิษย์ที่ต้องเป็นเกลือดองแผ่นดิน ต้องเป็นเกลือที่ให้รสชาดที่ดีกับอาหาร คือทำให้โลกดีขึ้น ต้องเป็นเกลือที่รักษาอาหาร รักษาความดี เพื่อให้โลกดำรงอยู่ในความดี  วันนี้ พระเยซูเจ้าพูดแรงจริงๆ พระองค์ตรัสตรงๆ เลยที่เดียว พวกท่าน ศิษย์ของเรา ท่านต้องเป็น ท่านต้องเป็นเกลือดองแผ่นดิน และท่านต้องเป็น หากมิฉะนั้นแล้ว ท่านไร้ค่าจริงๆ คือคงต้องทิ้งไปให้คนเหยียบย่ำ... พี่น้องคริสตชน ศิษย์พระเยซูครับ เราจำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นจริงๆ นะครับ มิฉะนั้นแล้ว ชีวิตคริสตชนของเรา คงไม่ต่างกับปฏิกูลที่ต้องทิ้งไปอย่างไร้คุณค่าและไร้ความหมาย

ท่านเป็นแสงสว่างส่องโลก เราเกิดมาเพื่อการนี้นะครับ พี่น้องที่รัก คริสตชนเกิดมาเพื่อทำให้ความจริงได้เป็นที่ประจักษ์ ความจริงอันนำความรอดพ้น คริสตชนต้องเป็นแสงสว่างของโลก เป็นมโนธรรมของสังคมจริงๆ พี่น้องที่รัก จำเป็นจริงๆ ที่เราต้องเป็นเสาหลักของจริยธรรมในโลกของเราวันนี้ คริสตชนอยู่ที่ไหน ในโลกของความสับสบวุ่นวายและเสื่อมเสียคุณค่าทางศีลธรรมวันนี้ คริสตชนเก็บซ่อนตัวอยู่ที่ไหน... หากเป็นเช่นนั้น พระเยซูเจ้าวันนี้ ใช้คำว่า เราคงเป็นเหมือนตะเกียงที่จุดและวางไว้ใต้เตียง นอกจากจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว มันอาจจะทำให้เราต้องถูกเผาไหม้ไปด้วย

พี่น้องที่รัก ในสังคมวันนี้ สังคมแห่งความเสื่อมเสียคุณค่าทางศีลธรรม คริสชนอยู่ที่ไหน คริสตชนเก็บตัวอยู่ที่ใด เราต้องไม่เก็บตัวเราอยู่ใต้เตียงนะครับ เราต้องออกมา... พี่น้องที่รัก คริสตชนต้องเป็นมโนธรรมของสังคม ใครเห็นคริสตชน ต้องเห็นความรัก ความเมตตา ความดี และความสัตย์ซื่อ ใครเห็นคริสตชน เขาจะต้องรู้สึกว่า เขามีแบบอย่างที่เขาพึงเอาอย่างจริงๆ ความรัก ความเมตตา ความดี และความสัตย์ คือเอกลักษณ์ของเราคริสตชนจริง ใครเห็นเราแล้วเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาต้องทำความดี เขาต้องรักความจริง เขาต้องซื่อสัตย์ โกงไม่ได้เลย ทำร้ายใครไม่ได้เลย แต่ต้องทำความดี ต้องมีเมตตาจิต ต้องแสวงหาความจริง

พี่น้องที่รัก สิ่งที่น่าทึ่งในพระวาจาวันนี้คือ... ไม่ว่าเราจะเป็นเกลือ หรือเป็นแสงสว่าง เราไม่ได้เป็นเพื่อความดีและคุณค่าของเราเท่านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด “เพื่อทุกคนที่เห็นกิจการดีของท่าน ได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” จริงไหมครับ เห็นคนดีๆ เราก็มักอยากรู้ว่า นี่มันลูกเต้าเหล่าใครกัน น่ารักเหลือเกิน พ่อแม่ก็พลอยได้รับคำสรรเสริญไปด้วย... พี่น้องที่รัก ขอให้เราใช้ชีวิตของเราให้พระเจ้าของเราได้รับคำสรรเสริญนะครับ ให้คนอื่นเขาชื่นชมในความเป็นคริสตชนของเรา เพื่อเขาจะสรรเสริญพระเจ้าของเรา ว่า พระเจ้าของเรานั้นทรงความรัก ทรงความดี ก็ดูได้จากลูกของพระองค์นี่แหละ ในทางกลับกัน หากชีวิตของเราเป็นไปในทางตรงกันข้าม พระเจ้าของเราจะเป็นอย่างไร โลกจะมองพระองค์อย่างไร พระองค์คงถูกเหยียดหยามไปด้วย เพราะลูกของพระองค์ที่ไม่สัตย์ซื่อ โกงตลอดเวลา โกงทุกอย่าง ไม่รักไม่เมตตา โอ้... พี่น้อง พระเจ้าของเราที่เรารักและศรัทธา คงถูกคนอื่นเขาดูถูกนะครับ ... พี่น้องที่รัก ขอให้เรา ลูกของพระเจ้า วันนี้ ขอให้ชีวิตของเรา ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ บิดาผู้ทรงความรักและความดี และความจริง ให้โลกเห็นว่า พระเจ้าของเราทรงแสนดี ทรงน่ารัก และทรงยิ่งใหญ่เหลือเกิน ก็จากชีวิตของเราคริสตชนที่เป็นเกลือดองแผ่นดิน และเป็นแสงสว่างส่องโลกนี้แหละ ดังนี้เอง ชีวิตของเราจะเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับทุกคน เพื่อให้ทุกคนมารู้จักพระเจ้าของเรา พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ความรัก แสนดีและสัตย์ซื่อเสมอ

ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับ ขอพระเจ้าจงได้รับการถวายพระเกียรติ ด้วยชีวิตที่มีคุณค่าของเราคริสตชน
ขอพระองค์ทรงอวยพระพรและประทานสันติสุขแด่พี่น้องทุกคนครับ

(ขอขอบคุณ : Francis Xavier, ofm.)