foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

มธ 26:14-25…
         14คนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน ชื่อ ยูดาส อิสคาริโอท ไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะ ถามว่า 15“ถ้าข้าพเจ้ามอบเขาให้ท่าน ท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้า” บรรดาหัวหน้าสมณะจ่ายเงินสามสิบเหรียญ ให้แก่ยูดาส 16ตั้งแต่นั้นมา ยูดาสก็หาโอกาสที่จะมอบพระองค์
17วันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ บรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์มีพระประสงค์ให้เราจัดเตรียมการเลี้ยงปัสกาที่ไหน”

18พระองค์ตรัสว่า “จงเข้าไปในกรุง ไปพบชายคนหนึ่ง บอกเขาว่า “พระอาจารย์บอกว่าเวลากำหนดของเราใกล้เข้ามาแล้ว เราจะกินปัสกากับศิษย์ของเราที่บ้านของท่าน”
19บรรดาศิษย์ก็กระทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงบัญชา และจัดเตรียมปัสกา 20ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์ประทับร่วมโต๊ะกับศิษย์ทั้งสิบสองคน 21ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา” 22บรรดาอัครสาวกรู้สึกสลดใจและทูลถามพระองค์ทีละคนว่า “เป็นข้าพเจ้าหรือ พระเจ้าข้า” 23พระองค์ตรัสตอบว่า “คนที่จิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรานี่แหละ จะทรยศต่อเรา 24บุตรแห่งมนุษย์จะจากไปตามที่มีเขียนเกี่ยวกับพระองค์ในพระคัมภีร์ วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่า” 25ยูดาสผู้ทรยศต่อพระองค์ ทูลถามว่า “เป็นข้าพเจ้าหรือ พระอาจารย์” พระองค์ตรัสตอบว่า “ใช่แล้ว”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนี้วันพุธสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พ่อค่อยแกะรอยพระวรสารมาต่อเนื่อง เราได้เห็นความเข้มของการกล่าวถึงยูดาสผู้ที่จะทรยศต่อพระเยซูเจ้า โดยการมอบพระเยซูเจ้าให้กับสมณะ พ่อได้ตามรอยพระวรสารนักบุญยอห์น... พ่อเห็นความสัมพันธ์พิเศษระหว่างยูดาสและถุงเงิน ความฉ้อโกง เป็นขโมย และการเป็นศิษย์พระเยซูเจ้า... วันนี้พระวรสารนักบุญมัทธิวที่พระศาสนจักรจัดไว้ให้เราได้อ่านก็เป็นเรื่อง ของการกล่าวถึงการทรยศของยูดาสอีก

• สามวันในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ คือ วันจันทร์ อังคาร และวันพุธ ทั้งสามวันนี้ พระวรสาร บทอ่านเหมือนกันทุกปีครับ ไม่เคยเปลี่ยน และพระวรสารทั้งสามวันก็จัดให้เราอ่านให้เห็นความเกี่ยวข้องกับยูดาสทั้งหมด พ่อสังเกตอย่างละเอียดครับ... วันนี้พระวรสารนักบุญมัทธิวมีประเด็นที่พ่อขอนำเสนอเราได้ไตร่ตรองเพื่อเข้า สู่ตรีวารปัสกา คือวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเรียกว่า “ตรีวารปัสกา” หมายถึง “การฉลองอย่างต่อเนื่อง ถึงพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของเรา” อย่างดีๆ เช่นกัน

• เรื่องราวของยูดาส...“ยูดาส อิสคาริโอท ไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะ ถามว่า “ถ้าข้าพเจ้ามอบเขาให้ท่าน ท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้า””

o พระเยซูเจ้าเรียกบรรดาศิษย์มา เป้าหมายตั้งแต่แรกคือ เพื่อให้อยู่กับพระองค์ แต่วันนี้ พระวรสารบันทึกว่า “เขาไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะ” เขาหันหลังให้กับพระเยซูเจ้าจริงๆ เขาเคยเดินตามพระองค์ พระองค์เรียกเขามาให้ติดตามให้อยู่กับพระองค์ แต่วันนี้เขา “หันหลังให้กับพระเยซูเจ้า” เขา “ไปพบสมณะ” เพื่อเสนอขายพระเยซูเจ้า

o สามสิบเหรียญเท่านั้นเองหรือ สำหรับพระอาจารย์เจ้า...พ่อไม่อาจเข้าใจได้เลย แน่นอนที่สุด ยูดาสอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพื่อแผนการความรอดสำหรับมนุษย์จะได้สำเร็จ.. พ่อไม่อาจตัดสินยูดาสได้ มีคนถามพ่อบ่อยมากๆว่า “ยูดาสผิดไหม ยูดาสตกนรกไหม” และบางคนก็บอกว่า “ถ้าไม่มียูดาส แผนการกอบกู้ก็จะไม่สำเร็จ” พ่อพูดตรงๆ ว่า มีความคิดแบบนี้ด้วยหรือ และคนก็มักหาคำตอบเรื่องยูดาสกันมาก...

o พ่อเองก็ตอบว่า แน่นอน พระเยซูเจ้าบอกว่า “อย่าไปตัดสินเขา และท่านจะไม่ถูกตัดสิน” และอันที่จริงก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะตัดสิน แต่คนเราก็ชอบตัดสินกันเสมอๆ และคำถามว่า ยูดาสผิดไหม ตกนรกไหม จึงเป็นคำถามที่พ่อเคยถูกถามเป็นประจำจริงๆ

• เมื่อเดือนที่ผ่านมา เรามีกลุ่มแบ่งปันพระวาจาที่บ้านเณร มีฆราวาสมาร่วมกันมาก คนมีความรู้ทั้งสิ้น.. พวกเขาก็ถามพ่อเหมือนกัน.. พ่อก็มีหน้าที่ตอบและพาให้อ่านพระคัมภีร์ดีๆ และไตร่ตรอง อย่าเน้นว่า “เราไม่มีหน้าที่ตัดสิน” แต่เราเรียนรู้อะไรจากพระคัมภีร์ เรื่องราวของยูดาสได้มากมาย เรื่องราวการทรยศสอนเรามากมาย...

o เมื่อเราแบ่งปันกัน ไตร่ตรองกัน พ่อประทับใจการไตร่ตรองพระคัมภีร์ของพวกเรานี้ค่อยๆ นำเราไปสู่ความเข้าใจได้มาก และหลายๆ คนก็ไตร่ตรองตระหนัก และภาวนา..ที่สุด

o มีคนเริ่มสรุปว่า “ผมคิดว่า ยูดาสตามเรื่องราวในพระคัมภีร์เขาเป็นคนผิดใช่ไหม ตกนรกไหม ผมไม่คิดแล้ว แต่ผมคิดว่า ผมนี่แหละคือยูดาส ผมเองแหละคือยูดาสที่บ่อยครั้งผมทรยศพระเยซูเจ้าเช่นกัน”

• พี่น้องที่รัก...พระวาจาสามวันนี้ทำให้เราคิดถึงยูดาส เงินทอง ความฉ้อโกง ยักยอก ขโมย.. ทั้งสามวันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยูดาสตามที่พ่อกล่าวข้างต้น.. พ่อคิดว่ามีคำตอบที่ดีมากจากพระวาจาของพระเจ้าสามวันนี้... ใช่เรากำลังจะฉลองปัสกา เรากำลังจะก้าวเข้าไปสัมผัสพระทรมานของพระเยซูเจ้า เรื่องเก่าในครั้งกระโน้น สองพันปีมาแล้ว... แต่เรื่องราวนี้กำลังสะท้อนสอนชีวิตเราจริงๆด้วย


• “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา” 

o พี่น้องที่รัก... พี่น้องลองตีความประโยคข้างบนนี้ดีๆครับ ประโยคนี้แปลว่าอะไร

o ประโยคนี้ใช้ในพระวรสารนักบุญมาระโกเช่นเดียวกัน เป็นประโยคที่ไม่ได้บอกเลยว่าคนทรยศแท้จริงเป็นยูดาสไหม เพราะว่านี่คือประโยคที่สามารถประยุกต์ได้กับศิษย์ทุกคน พี่น้องคิดว่าจริงไหมครับ “คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา” เหมือนกับพ่อบอกว่า “คนหนึ่งในพวกเรา” หมายความได้ถึงพวกเราแต่ละคน ทุกคนเลย ใครก็ได้

• เราลองดูพระวรสารมาระโก จะเห็นประโยคที่ประยุกต์ได้กับทุกคนเช่นกัน พระเยซูเจ้าตรัส.. 
1. “คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเรา” 
2. “คนทรยศกำลังกินอาหารกับเรา” 
3. “เป็นคนหนึ่งในสิบสองคนนี้” 
4. “คือคนที่กำลังจิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรา”

• สี่ข้อความนี้มาจากมารโกทั้งหมด และมีในมัทธิวด้วยบ้าง.. ทั้งสี่ประโยคไม่ได้ระบุเลยว่าเป็นยูดาส เพราะทุกประโยค ดูดีๆครับ ทุกประโยคประยุกต์ได้กับทุกคนจริงๆ แต่ละคนเลยครับ...


• มัทธิวที่เราอ่านวันนี้ ประโยคที่ว่า “คือคนที่กำลังจิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรา”

o พี่น้องทราบไหมครับ ว่าการฉลองปัสกาของชาวยิว ณ โต๊ะอาหารนั้น มีชามใหญ่ตรงกลางเพียงใบเดียว ลักษณะเหมือนน่ำพริกบ้านเรา และทุกคนจิ้มจากชามกลางนี้ใบเดียวกันหมด ทุกคนหักขนมปังในมือและจิ้มน้ำแกงในชามกลางใบเดียวกัน
o ดังนั้น คนที่จิ้มอาหารในชามเดียวกับพระองค์คือศิษย์ทุกคนได้จิ้มกันทุกคน ดังนั้น ประโยคทั้งหมดสามารถประยุกต์เข้าได้กับทุกคน แปลว่า ทุกคนสามารถเป็นคนทรยศต่อพระองค์...

• “บุตรแห่งมนุษย์จะจากไปตามที่มีเขียนเกี่ยวกับพระองค์ในพระคัมภีร์”

o ประโยคนี้ อันที่จริงทำให้เราหมดปัญหาเรื่องยูดาสครับพี่น้องที่รัก ประเด็นไม่ใช่การทรยศของยูดาสด้วยที่ทำให้พระเยซูเจ้าต้องสิ้นพระชนม์ แต่ที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์นั้นพระคัมภีร์ได้เขียนไว้แล้ว พระคัมภีร์ในที่นี้หมายถึงพันธสัญญาเดิม หรือเสียงของประกาศกและการทำนายถึงการเสด็จมาของพระแมสซียาห์เพื่อไถ่บาป มนุษย์ทั้งมวล

o หมายความว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อเรา เพื่อทรงรับทรมานสิ้นพระชนม์ เพื่อประกาศว่าพระองค์ยอมเคียงบ่าเคียงไหล่กับมนุษย์ รวมหัวจมท้ายกับมนุษย์ในความตาย เพราะความรัก... และเมื่อทรงกลับคืนพระชนม์เพราะความรักและความสัตย์ซื่อจึงเป็นความหวังให้ เราทุกคนจริง

o พระองค์เสด็จมากตามพระสัญญาของพระเจ้า ยูดาสจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่เราจะกล่าวโทษ แต่เป็นโอกาสได้เราได้รู้ว่า พระองค์ทรงรักเราแม้เราเป็นคนบาป แต่ทรงยอมตายเพื่อไถ่บาปเราจริงๆ ตามพระสัญญาในพระคัมภีร์

• “วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่า” 

o มีคนถามพ่อเช่นกันว่า ทำไมพระเยซูเจ้าตรัสแรงมาก “วิบัติ” แน่นอนครับ ประโยคนี้ก็ต้องไม่ประยุกต์กับยูดาสคนเดียว แต่...

o ประโยคนี้เป็นภาษาแบบ Hyperbole คือ พูดแรงๆ ให้เห็นว่า “ไม่ทรยศพระเยซูเจ้าดีที่สุด” “ถ้าทรยศพระเยซูเจ้า ไม่ว่าใคร ไม่เกิดมาดีกว่า...” ไม่ว่าใครก็ตาม ยูดาสด้วย พ่อด้วย พี่น้องทุกท่านด้วยครับ การทรยศไม่เคยเกิดขึ้นเพราะเราเลย

o ในพระวรสารเมื่อยูดาสถามว่าเป็นเขาใช่ไหม พระองค์ตอบว่า ใช่แล้ว... พ่อคิดไตร่ตรองจริงๆครับ พ่อไม่ตัดสินยูดาส.... แต่พ่อถามตนเองด้วยว่า “พระองค์ครับเป็นผมด้วยใช่ไหมที่เคยได้ทรยศพระเยซูเจ้า เคยได้ทำบาป” ถ้าพ่อถามพระองค์ พระองค์คงมองพ่อเช่นกันและตอบว่า “ใช่แล้ว”

o ดังนั้น ยูดาส การทรยศ การขายพระเยซูเจ้า ทั้งหมดสามารถประยุกต์ใช้สอนเราได้ทุกคนครับ ไม่เว้นใครเลย ในโอกาสปัสกาสามวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ คงเป็นการเตือนพวกเราให้ตระหนัก สำนึก ถึงความอ่อนแอของเรา และชวนเราให้ตระหนักอย่างมากถึงความรักที่ทรงรักเราถึงกับยอมสิ้นพระชนม์ เพื่อไถ่บาปของเราง..

• ที่สุด เป็นยูดาส และ/หรือ หมายถึงตัวพ่อเอง พี่น้องทุกท่านด้วย เรื่องราวพระคัมภีร์ชี้ให้เราเห็นว่า การขายพระเยซูเจ้าเพื่อเงิน การยักยอกเงินจากถุงเงินและเป็นขโมย (เทียบ ยน 12 เทียบ มก 14 เทียบ มธ 26) พระคัมภีร์กำลังสอนเราแรงๆ ตรงๆ ให้เราระวังครับ

o เงิน ความโลภ ทำให้เราอ่อนแอในการติดตามพระเยซูเจ้าได้ง่าย ง่ายจริงๆ พ่อคิดว่า เราคริสตชนต้องระวังอย่างมาก เราต้องไม่ยอมให้เราตกเป็นทาสของเงินหรือความโลภจนว่าที่สุดเรากำลังตกอยู่ ในสภาพเดียวกับยูดาสเช่นกัน

o ยูดาสขายพระเยซูเจ้าครั้งเดียว แต่เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้าสามครั้ง และบางทีชีวิตเราก็ปฏิเสธและขายพระเยซูเจ้าซ้ำซากอยู่เสมอเช่นกัน คือ การเบียดเบียน การขายเพื่อนพี่น้องของเราซึ่งศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ เพราะพระเยซูเจ้าตรัสมิใช่หรือ “สิ่งที่ท่านทำกับพี่น้องผู้ต่ำต้อยของเราครั้งใด ท่านทำกับเราเอง” (เทียบ มธ 25)