foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ยน 8:51-59….
51เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเรา
ผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย
52ชาวยิวพูดกับพระองค์ว่า “บัดนี้ เรารู้แล้วว่า ท่านถูกปีศาจสิง อับราฮัมตายไปแล้ว บรรดาประกาศกก็ตายไปแล้วเช่นกัน แต่ท่านพูดว่า ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเรา ผู้นั้นจะไม่ต้องลิ้มรสความตายเลย” 53ท่านยิ่งใหญ่กว่าอับราฮัม บิดาของเรา ซึ่งตายไปแล้วหรือ บรรดาประกาศกก็ตายไปแล้วด้วย ท่านอวดอ้างว่าท่านเป็นใครกัน”
54พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
ถ้าเราให้เกียรติตนเอง เกียรติของเราก็ไม่มีค่าอะไร ผู้ที่ให้เกียรติเราคือพระบิดาของเรา
ผู้ที่ท่านพูดว่า “เป็นบิดาของท่าน”
55แต่ท่านไม่รู้จักพระองค์ เรารู้จักพระองค์ ถ้าเราจะพูดว่า “เราไม่รู้จักพระองค์”
เราก็เป็นคนพูดเท็จเหมือนกับท่าน แต่เรารู้จักพระองค์ และปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์
56อับราฮัม บิดาของท่านได้ยินดี ที่จะเห็นวันของเรา เขาได้เห็น และได้ยินดีแล้ว
57ชาวยิวจึงค้านว่า “ท่านอายุยังไม่ถึงห้าสิบปี ได้เห็นอับราฮัมแล้วหรือ” 58พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ก่อนอับราฮัมจะเกิด เราเป็น
59คนเหล่านั้นจึงหยิบก้อนหินขึ้นจะขว้างพระองค์ แต่พระเยซูเจ้าเสด็จเลี่ยงออกไปจากพระวิหาร


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก พ่ออ่านพระวรสารวันนี้ ประโยคแรกประโยคนี้ของพระเยซูเจ้า คือ ข้อความที่ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเราผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย” ประโยคนี้ประโยคเดียว ข้อความเดียว พ่อคิดว่าหรูมากๆครับ สุดยอดของพระวาจาจริงๆ 


• พระเยซูเจ้าเริ่มต้นด้วยคำว่า “เราบอกความจริง” ภาษาไทยแปลแบบนี้ แต่พ่ออยากให้ดูภาษาต้นฉบับหน่อยนะครับ...


• ภาษากรีกต้นฉบับ บันทึกว่า “ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, (Joh 8:51 GNT)” คำว่า “ἀμὴν ἀμὴν” อ่านว่า “อาแมน อาแมน” คือ สูตรคำ “สาบาน” ครับ หมายความว่า ถ้าเริ่มต้นด้วยคำว่า “อาแมน อาแมน” ถ้อยคำที่จะตามมาคือข้อความที่ต้องเป็นความจริง... คือคำสาบานที่ต้องเป็นเช่นนั้น ผู้พูดตระหนักและแลกด้วยชีวิต ประกาศอย่างสง่า ภาษาไทยอาจแปลแบบเก่าหน่อย คือ “สาธุ สาธุ” คือ ต้องเป็นเช่นนี้ ไม่เป็นไม่ได้... 


• ดังนั้น พระเยซูเจ้าตรัสในพระวาจาวันนี้ พ่อเชิญชวนให้เราเห็นสูตรที่ชัดเจนว่าพระองค์สาบานจริงใจ และกำรันตีเต็มที่ “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเรา ผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย” พ่ออยากให้เรามั่นใจที่สุดเลยครับ ว่า “พระวาจาของพระเจ้า พระวาจาของพระองค์ที่เราอ่านที่เราไตร่ตรอง และปฏิบัติจริงๆ เราจะมีชีวิตนิรันดร เราจะไม่มีวันตายตลอดไป”

• พ่อมีพระวาจาอีกตอนหนึ่งช่วยการันตีครับ... เมื่อพระองค์เสด็จไปปลุกลาซารัสจากความตาย พระองค์ตรัสในพระวรสารนักบุญยอห์นเช่นกัน ตรัสกับมาร์ธาน้องสาวของลาซารัส... “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้ว ก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อในเรา จะไม่มีวันตายเลย ท่านเชื่อเช่นนี้หรือ’” (ยน 11:25-26)

• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่ออยากให้เรามั่นใจ... เราใกล้ปัสกาเข้าไปทุกทีครับ.. เชื่อเถอะครับว่าวันที่เรารับเถ้าในวันพุธรับเถ้านั้น เมื่อเราเริ่มเทศกาลมหาพรตที่เราได้เดินชีวิตกันมาถึงสัปดาห์ที่ห้าแล้ว และอาทิตย์ที่จะถึงนี้คืออาทิตย์ใบลาน ใกล้จบเทศกาล จำได้ไหมรับ วันรับเถ้าพระสงฆ์ประกาศว่าอะไร... ครับ ทบทวน

o คำโบราณ “เจ้าคือฝุ่นดินและเจ้าจะต้องกลับกลายเป็นฝุ่นดิน”

o คำแปลใหม่ในพิธีกรรมที่ดีกว่า... “จงเป็นทุกข์กลับใจ และเชื่อพระวรสารเถิด”

• เอ ลืมกันไปหรือเปล่าเอ่ย วันรับเถ้า เราได้รับการเรียกร้อง “กลับใจ และเชื่อพระวรสาร” และตลอดเวลาที่เราเดินทางมหาพรตกันมา เราใช้พระวาจาของพระเจ้ากันมากขึ้น พ่อเขียนบทเทศน์ทุกวันก็เริ่มต้นด้วย “พระวรสาร” ให้อ่านก่อน...

• พี่น้องที่รัก “อาแมน อาแมน” พระเยซูเจ้าตรัสด้วยสูตรสาบานเลยนะครับ “ผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเรา ผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย” พ่อทบทวนดูว่าพ่อทำอะไรอยู่กับการเขียนบทเทศน์บนเฟสบุค และทำทุกวัน พ่อเชื่อว่า พี่น้องหลายท่านอ่านทุกวัน น่าทึ่งจริงๆครับ น่ารักเหลือเกิน ให้เวลากับพระวาจาครับ พ่อมีข้อความที่เขียนบนเฟสบุคจำนวนมากครับ ที่ตอบรับพระวาจาและยอมรับความจริงว่า “การอ่านพระวาจาและบทเทศน์เล็กของพ่อนี้ ทำให้เขามีความสุข มีความเชื่อ เป็นกำลังใจ...” พี่น้องที่ตามเฟสบุคยืนยันได้ครับ หลายคนได้เป็นเพื่อนกับพ่อ ความสัมพันธ์ที่ทำให้พ่อคุยกับหลายๆ คน อย่างมีความสุขและมีพระเจ้าอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์และความใจดีของพี่น้อง ประสบการณ์เหล่านี้ มีเยอะจนพ่ออยากบอกว่า ไม่เชื่อในพระวาจาไม่ได้จริงๆ พระสัญญาคำสาบานขอพระองค์เป็นจริงๆ “อาแมน อาแมน” และอันที่จริง พ่อขอสารภาพตรงๆว่า ที่พ่อทำแบบนี้ เขียนได้ทุกวันไม่เคยขาด และมีความสุขกับการเขียน แม้ดูเป็นภาระอยู่ แต่มันกลายเป็นภารกิจจริงๆ ครับ...

• บรรดาชาวยิว งง กับพระเยซู เพราะเหตุว่า อับราฮัมก็ตาย บรรดาประกาศกก็ตาย... ทำไมพระองค์พูดว่าคนที่ฟังพระวาจา ปฏิบัติตามจะไม่ลิ้มรสความตาย...

o ตรงนี้ยากนิดครับ... พระเยซูเจ้าประกาศถึงความตายในธรรมชาติมนุษย์ ที่พระองค์เองก็ได้สิ้นพระชนม์ด้วย

o แต่พระองค์ตรัส “อาแมน อาแมน” พระองค์หมายถึง คนที่ฟังพระวาจาและปฏิบัติตาม... จะไม่ตายตลอดนิรันดร แต่จะกลับคืนชีพในวันสุดท้าย ในพระสิริของพระเจ้า... 

o ดังนั้น ... เชื่อในพระวาจาของพระเจ้าปฏิบัติตามพระวาจา.. เราจะไม่ลิ้มรสความตายตลอดนิรันดร ที่แหละคือพลังแห่งพระวาจาของพระเจ้าครับ

o จำได้ไหม เมื่อพระองค์ตรัสกับมาร์ธาน้องสาวของลาซารัส (ยน 11) พระองค์สั่งให้เปิดหลุมศพ และพระองค์ ร้องเสียงดัง ประกาศพระวาจาว่า “ลาซารัส ออกมา” คำสั่งของพระองค์ทำให้ลาซารัสออกมาจากหลุมศพ แม่มีผ้ามัดไว้... และแม้ที่สุดลาซาได้ตายไปตามธรรมชาติมนุษย์ แต่ความเชื่อในพระวาจา ปฏิบัติตาม จะให้ชีวิตนิรันดรในวาระสุดท้าย... นี่คือสิ่งที่เราเชื่อ และพระองค์ประกาศสาบานเช่นนั้น

• ถ้าเป็นคนอื่นพูด พ่อคงไม่เชื่อ แต่นี่เป็นพระเยซูครับ... พอรู้ว่าเป็นพระองค์ตรัสเชื่อได้เลยครับ..พ่อมีอาจารย์หลายคน บางท่าน ถ้าท่านพูดพ่อเชื่อจริงๆ เชื่อทันที ให้เครดิตครับ พ่อยกตัวอย่าง 

o สมัยพ่อเป็นเณรพ่อเคยขับรถให้พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย พ่อชอบฟังท่านพูดครับ ท่านจะนั่งอยู่ที่เบาะหลัง ท่านเกษียณจากหน้าที่แล้ว แต่พักที่บ้านเณรเล็ก เป็นบุญของพ่อที่ได้ขับรถท่านไปโรงพยาบาล ไปฉลองวัด ฯลฯ เวลาพ่อได้ยินท่านพูดอะไรที่เป็นคำสอน เรื่องภาษาโดยเฉพาะ เพราะพ่อได้ยินเขาเล่ากันว่า ท่านเก่งเรืองภาษามาก... พ่อยอมเชื่อ เชื่อตลอด เวลาท่านพูดสอนอะไรพ่อจะอึ้ง ทึ่ง และศรัทธาเลย

o พ่อทัศไนย์ก็อีกคน... อาจารย์พระคัมภีร์พ่อ ท่านทรงความรู้จริง พ่อยอมมากๆ เชื่อท่านมากๆ เวลาท่านพูดอะไรเรื่องพระคัมภีร์ เรื่องภาษา พ่อยอม พ่อเชื่อ บางเรื่องอาจถกกันบ้าง แต่พ่อให้เครดิตท่านครับ คือ ยอมเชื่อจริงๆ

• พี่น้องที่รักครับ “พระวาจา” ของ “พระเยซู” มหาพรตประกาศ “จงเป็นทุกข์กลับใจและเชื่อพระวรสาร (ข่าวดี หรือพระวาจา) เถิด” พ่อเขียนมาทุกวัน อ่านมาทุกวันกับพี่น้อง... วันนี้ ใกล้วันที่เราจะระลึกถึงพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนม์ง..ปัสกา... พ่อฟันธงละครับ... ให้เครดิตพระองค์ให้หมดหัวใจกันเถอนะครับ... พระองค์ไม่เพียงตรัส แต่ ทรงสาบาน “อาแมน อาแมน... ผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเราผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย” พ่อขอให้เรา ทุมหมด เทหมด ทุ่มเทให้กับพระดำรัส กับพระวาจาขอพระองค์กันเลยได้ไหมครับ...

o จากวันนี้ไป มหาพรตใกล้จบ ปัสกาจะมาและเดินต่อไป... เมื่อวานเราสมโภชแม่พระรับสาสน์ แม่พระก็ยอมหมดให้พระวาจาของพระเจ้า “จงเป็นไป...ตามวาจาที่ท่านกล่าว” พ่ออยากเห็นความเชื่อของพวกเราครับ 

o ให้เครดิตกับพระวาจาให้มากกว่าที่เคยได้ไหมครับ... อ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้น รัก ปฏิบัติตาม พระวาจาให้มากขึ้นเสมอนะครับ...

o เรามาเทใจกันเถอะนะครับ... หนังสือในโลกมีมาก แต่มีเล่มเดียวที่คนอ่านมากที่สุด พิมพ์มากที่สุดไม่รู้จบ แปลเป็นภาษากว่า “สองพันภาษาบ้าหรือเปล่านี่...” ไม่บ้าครับ นี่คือความจริง พ่อไม่ได้อ้างจำนวน แต่เครดิตคือพระเยซูครับ...

• พี่น้องที่รัก ลูกๆ ที่รักของพระเจ้า... ขอให้เราเชื่อในพระวาจากันให้มากที่สุด เพราะพระองค์ตรัสครับ... ในตอนสุดท้ายของพระวรสารวันนี้ พระองค์ตรัสคำสุดยอดสะท้อนพระวาจาในยุคของโมเสสเลยครับ... 

o “พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ก่อนอับราฮัมจะเกิด เราเป็น” ประโยคนี้ถ้าดูภาษากรีกที่บันทึกนะครับ...สุดยอดครับ

o Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. (Joh 8:58 GNT) สังเกตคำเดิมครับ พระองค์ตรัสอีก “Ἀμὴν ἀμὴν” (อาแมน อาแมน) แต่ครั้งนี้ พระคัมภีร์บันทึก อาแมนแรก ด้วย ตัวอักษรใหญ่ Capital Letter อักษรตัวโตครับ... เพื่อย้ำๆๆๆว่า นี่พระองค์สาบานยืนยัน...ครับ พ่ออยากบอกว่า “เชื่อพระองค์เถิดครับ” 

o “ก่อนอับราอัมเกิด... “เราเป็น”” คำว่าเราเป็น “ἐγὼ εἰμί” อ่านว่า “เอโก เอมี” แปลว่า “ฉันเป็น” I AM จำได้ไหมครับ นี่คือชื่อของพระยาห์เวห์ที่ตรัสกับโมเสสเลยครับ “เราเป็น”

• พี่น้องที่รัก เราคริสตชน จะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้เป็น เราจะไม่อยู่อย่างผู้ตายนะครับ แต่เจริญชีวิตอย่างผู้เป็น เชื่อ คือ ให้เครดิตพระองค์หมดเลยนะครับ... เชื่อศรัทธากันให้หนักแน่น ในโลกปัจจุบันที่วัฒนธรรมแห่งความตายรุนแรงมาก แต่เราเชื่อในชีวิตนิรันดร เราเชื่อในชีวิตครับ...

• ขอให้เราเชื่อในพระวรสาร เถิดครับ... อ่านพระคัมภีร์มากๆ และเราจะใกล้ชิดกับ I AM ครับ คือ พระเจ้า ทางพระเยซูครับ... และพ่อยืนยันว่า เราจะทำให้คนรอบข้างเรามีความหวัง ไม่อยู่อย่างสิ้นหวังในเราและในพระเจ้าครับ... สรุป... คนรอบข้างเราต้องสัมผัสได้ถึงชีวิตนะครับ ไม่ใช่ความตาย หรือความสิ้นหวังเป็นอันขาด.... “น่ารักกันมากๆ นะครับ เครดิตที่พระเยซู พระวาจา คือเชื่อในพระองค์ ในพระวาจา และเราจะมีชีวิตนิดรันดรครับ” เจริญชีวิตเพื่อเครดิตพระเยซูนะครับ อย่าทำพระองค์เสียเครดิตนะเพราะชีวิตคริสตชนที่ขาดความรักของพวกเรานะ ครับ... รัก รัก รัก นั่นแหละคือคริสตชนครับ...