แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

IMG 1918 resize

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดฐานกิจกรรม "เลาตาโต ซี และพระคัมภีร์คือชีวิต" และออกร้านจำหน่ายหนังสือและศาสนภัณฑ์ ในวันวิชาการ เขต 2 ที่โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

ในฐานของทางแผนกฯ ได้แบ่งปันเรื่องราวการรักษ์โลกตามที่องค์สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสต้องการให้เราได้ดูแลรักษาโลกของเราใบนี้ให้น่าอยู่ พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้เด็กนักเรียน ได้เก็บสะสมคะแนนเพื่อรับของรางวัลอีกด้วย ซึ่งฐานของเราก็ได้รับการตอบรับจากนักเรียนตลอดทั้งวัน

ในส่วนของร้านจำหน่ายหนังสือและศาสนภัณฑ์ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากทั้งนักเรียนและคุณครูที่มาร่วมวันวิชาการในครั้งนี้