foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

IMG 6335 resize

ภาพบรรยากาศ อบรมพระคัมภีร์ปีที่ 31 ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2020 หัวข้อ หนังสือบุตรสิราและปรีชาญาณ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมท้้งสิ้นจำนวน 60 คน ท่านใดที่สนใจยังสามารถมารับการอบรมกันได้นะครับ