foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
14678
16112
14678
295109
368105
14169617
Your IP: 3.227.249.234
2019-10-20 18:41

สถานะการเยี่ยมชม

มี 451 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บทที่ 9 คุณลักษณะของการภาวนาที่แท้จริง

พระเยซูเจ้าพระอาจารย์ของเราทรงภาวนาบ่อยๆ  ในฐานะที่เป็นพระเป็นเจ้า พระองค์ไม่จำเป็นจะต้องภาวนา  เพราะพระองค์ทรงฤทธิ์ทุกประการ  แต่ในฐานะที่เป็นมนุษย์  พระองค์มีพระประสงค์จะภาวนาเพื่อเรา  พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อจะได้กอบกู้เรา  ให้พ้นจากการเป็นทาสของปีศาจ  และนำเรากลับไปหาพระบิดาเจ้าสวรรค์  ตั้งแต่ทรงสมภพจนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  พระองค์ได้ทรงใช้ธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์เพื่อไถ่กู้มนุษยชาติ  การภาวนาเป็นวิธีหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงใช้เพื่อระงับดับพระพิโรธของพระบิดาเจ้า  และเพื่อให้พระองค์ทรงโปรดปรานและประทานพระหรรษทานให้แก่มนุษยชาติ  สาเหตุประการที่สองที่พระองค์ภาวนาก็คือ  เพื่อจะได้วางแบบฉบับให้แก่เรา  เพราะเราจำเป็นต้องภาวนาถึงพระเป็นเจ้าเพื่อนมัสการ  สรรเสริญ  ขอบพระคุณ ขอสมาโทษ และขอพระหรรษทานที่เราต้องการจากพระองค์  ตัวอย่างอันดีงามของพระองค์บังเกิดผล  เพราะเมื่อบรรดาสานุศิษย์ได้สังเกตว่า  พระองค์ได้ทรงภาวนาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและร้อนรน  พวกเขาก็อยากเอาแบบฉบับของพระองค์  และได้ขอให้พระองค์ทรงสอนให้พวกเขาภาวนา  พระองค์จึงได้ทรงสอนให้เขาภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”
มิใช่แต่แบบฉบับแห่งการภาวนาและบทภาวนาที่พระองค์ได้ทรงแต่งไว้เพื่อให้พวกเขารู้จักภาวนาเท่านั้น  พระองค์ยังได้สอนพวกเขามากมายเกี่ยวกับการภาวนา  เป็นต้นคุณลักษณะต่างๆ ที่จำเป็นของคำภาวนา  อุปมาทั้งสี่เรื่องนี้เป็นพระองค์เองที่ได้ตรัสสอนเพื่อให้เรารู้จักภาวนา  อุปมาเรื่องบิดากับบุตร  ต้องการสอนเราว่า  เราจำจะต้องมีความไว้วางใจในฐานะเป็นบุคคลต่อพระเป็นเจ้า  ส่วนเรื่องที่สอง  พระองค์ทรงสอนให้เราภาวนาด้วยความพากเพียรโดยไม่หยุดหย่อน แม้ว่าดูเหมือนว่าพระเป็นเจ้าจะไม่ทรงใยดีกับคำภาวนาของเรา  เมื่อเราวิงวอนขอความช่วยเหลือทั้งฝ่ายกายหรือฝ่ายวิญญาณก็ตาม และในอุปมาเรื่องต่อไป พระองค์ยังได้ทรงสอนเราว่า  เราจะต้องภาวนาให้ทุกๆ คน  แม้เขาจะเป็นศัตรูของเราก็ตาม