แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

21. ในแผ่นดินพันธสัญญา
    ก่อนที่โมเสสจะสิ้นชีวิต เขาได้แต่งตั้งให้โยชูอาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาเขาได้นำชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินของคานาอันที่ซึ่งอับราฮัม อิสอัคและยาโคบได้เคยอาศัยอยู่    แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในคานาอันไม่ต้องการให้ชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินของพวกเขา        แต่ชาวอิสราเอลภายใต้การนำของโยชูอามีความเชื่อในพันธสัญญาของพระเป็นเจ้า แม้ว่าพวกคานาอันจะไม่ยอมออกไปจากผืนแผ่นดินนั้น    ทีละเล็กทีละน้อยพวกเขาก็ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน  พวกเขาได้สร้างหมู่บ้านของตนเองขึ้นที่นั่นและมีชีวิตอยู่อย่างเกษตรกร หรือ ชาวนาชาวไร่อย่างเดียวกับพวกคานาอัน
    ชาวยิวสามารถเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างจากชาวคานาอัน เช่น เมื่อใดถึงควรจะปลูก?  เมื่อใดควรจะเก็บผลองุ่น? จะทำเครื่องใช้ดีๆ ได้อย่างไร? จะประกอบอาหารอย่างไร? และจะแต่ตัวอย่างไร? แต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เลียนแบบจากพวกคานาอัน คือ พวกเขาจะต้องยังคงมีความเชื่อและความไว้วางใจในพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า    พวกเขาจะไม่เคารพบูชาพระเจ้าของพวกคานาอัน หรือ รับใช้พระเจ้าของคานาอัน    ชาวอิสราเอลพบว่ามันเป็นการยากที่จะรักษาพระธรรมบัญญัติ    ชาวคานาอันมีที่สำหรับบูชาทั่วแผ่นดิน บนภูเขา ใต้ต้นไม้    พวกคานาอันทำการสักการบูชาพระเจ้าของเขาที่นั่น สวดภาวนาอธิษฐานขอฝนและผลเก็บเกี่ยวที่ดี
    ชาวอิสราเองได้พบสิ่งใหม่บางอย่างในช่วงระยะเวลาเหล่านี้ว่า ตราบใดที่เขามีความเชื่อใจในพระเจ้าของอับราอัม อิสอัคและยาโคบ พระองค์จะให้พระพรแก่เขาและปกป้องเขา    แต่เมื่อเขาไม่มีความเชื่อไว้ใจ เขาจะได้รับความทุกข์ยากและมีชีวิตที่ลำเค็ญ    แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเขาหันหน้ามาหาพระองค์และยอมรับผิดและร้องขอให้พระองค์ให้อภัย    พระองค์จะหันหน้ากลับมามองพวกเขาอีกครั้งและก็ทรงประทานพระพรของพระองค์แก่พวกเขา (ยชว)