foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10722
11445
73821
192556
330048
18426798
Your IP: 3.95.139.109
2020-07-16 20:10

สถานะการเยี่ยมชม

มี 264 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นักบวชชาย (Brother)  / นักบวชหญิง (Sister) –Religious Life
สมาชิกของสถาบันชีวิตที่ถวายแล้ว  อุทิศตนเป็นพิเศษในการรับใช้พระเจ้าและพระศาสนจักรทั้งครบ อยู่ภายใต้อำนาจสูงสุดของพระศาสนจักร ในลักษณะพิเศษ มุ่งสู่ความครบครันแห่งสถานภาพของตน
ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (Code of Canon Law ) บรรพ 2 “ประชากรของพระเจ้า”  “บรรดาสมาชิกของสถาบันชีวิตที่ถวายแล้ว ที่เป็นประธานหรือช่วยเหลือสมาคมต่างๆ ซึ่งรวมตัวกับสถาบันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง พึงเอาใจใส่ให้สมาคมนั้นช่วยงานแพร่ธรรมที่ดำเนินอยู่ในสังฆมณฑล เฉพาะอย่างยิ่ง โดยการร่วมมือกับสมาคมอื่นๆ ซึ่งมีแนวปฏิบัติงานแพร่ธรรมร่วมกันอยู่แล้วในสังฆมณฑล ภายใต้การนำของผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจประจำท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังดำเนินชีวิตภราดรภาพ เสมือนเป็นครอบครัวพิเศษในองค์พระคริสตเจ้า ให้ทุกคนช่วยแหลือซึ่งกันและกัน หยังรากและตั้งฐานบนความรัก สมาชิกต้องเป็นตัวอย่างในการคืนดีของสรรพสิ่งในองค์พระคริสตเจ้า (ข้อ 603)

นักบวชชาย (Brother)  / นักบวชหญิง (Sister) –Religious Life แบ่งเป็น 2  ประเภท
ประเภทแรก  นักบวชแบบแพร่ธรรม
 (อ้างแล้ว ภาค 3 ข้อ 2) “คริสตชนที่ปฏิญาณตนปฎิบัติ
ตามคำแนะนำแห่งพระวรสาร ในการถือความบริสุทธิ์ (ถือโสด) ความยากจน (ไม่ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน) และความนอบน้อมเชื่อฟัง (ขึ้นตรงต่อผู้ใหญ่ที่มีสิทธิอำนาจของสถาบัน) โดยคำปฏิญาณหรือโดยพันธะศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ตามกฎข้อบังคับเฉพาะของสถาบัน (คณะนักบวช)
ประเภทที่ 2 นักพรตแบบพิศเพ่งรำพึง
(อ้างแล้ว ข้อ 603) เป็นการดำเนินชีวิตแบบฤาษีหรือโดด
เดี่ยวจากสังคม ซึ่งคริสตชนอุทิศชีวิตของตน เพื่อสรรเสริญพระเจ้า และเพื่อความรอดของโลก โดยการดำเนินชีวิตแยกจากโลกอย่างเคร่งครัดขึ้น ในความเงียบแห่งสันโดษ ทั้งในการภาวนาและการใช้โทษบาปอย่างไม่หยุดหย่อน

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk