^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

พระคัมภีร์ (Bible)

พระคัมภีร์ (Bible)
    เป็นหนังสือที่รวบรวมงานเขียนของผู้ประพันธ์หลายคนเป็นเวลาพันปี ผู้ประพันธ์เขียนตามการดลใจของพระจิต คริสตชนถือว่าพระคัมภีร์เป็นพระวาจาของพระเจ้า
เนื้อหา  ประวัติศาสตร์ความรอด พระคัมภีร์ชี้ให้เราเห็นว่า พระเจ้าคือใคร มนุษย์คือใคร ทำไมจึงต้องการให้พระเจ้าช่วยให้รอด ความรอดนี้สำเร็จในองค์พระคริสตเจ้า และเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะรับส่วนในความรอดนี้
จุดมุ่งหมายในการเขียนพระคัมภีร์คือ ต้องการเปิดเผยความจริงที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระคัมภีร์ประกอบด้วย หนังสือประเภทต่างๆ 73 เล่ม มี 2 ภาค คือ
ภาคพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) นับตั้งแต่ต้น (สร้างโลก) มาจนถึงพระเยซูเจ้า   มี 46 เล่ม ประกอบด้วยหนังสือประเภทประวัติศาสตร์ ปรีชาญาณ ประกาศก
ภาคพันธสัญญาใหม่ (The New Testament) นับตั้งแต่พระเยซูเจ้ามา มี 27 เล่ม ประกอบด้วยหนังสือพระวรสาร 4 เล่มโดยนักบุญมัทธิว นักบุญมาร์โก นักบุญลูกา และนักบุญยอห์น หนังสือกิจการอัครสาวก จดหมายของนักบุญเปาโล   ของนักบุญเปโตร ของนักบุญยอห์น ของนักบุญยูดา นักบุญยากอบ   หนังสือวิวรณ์ 
ส่วน “หนังสือในสารบบที่สอง” (Deutero Canonical Books) เป็นหนังสือที่พระศาสนจักรคาทอลิกรับรองเป็นพระคัมภีร์ แต่ไม่มีอยู่ในฉบับภาษาฮีบรู มี 7 ฉบับ ได้แก่หนังสือ โทบิต ยูดิธ มัคคาบี 2 ฉบับ  ปรีชาญาณ บุตรสิรา บารุค
เราต้องอ่านพันธสัญญาเดิมโดยระลึกเสมอว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้นิพนธ์พระคัมภีร์ทั้งหมด พระองค์ทรงจัดไว้อย่างปรีชาฉลาด  ในพันธสัญญาใหม่ซ่อนเร้นอยู่ในพันธสัญญาเดิม  และให้พันธสัญญาเดิมแสดงตัวอย่างเด่นชัดในพันธสัญญาใหม่ (“ Dei Verbum” ข้อ 16)   
หนังสือพระวรสารเป็นหนังสือที่เด่นที่สุด เพราะเป็นพยานสำคัญถึงพระชนมชีพและคำสั่งสอนของพระวจนาถต์ (องค์ความจริง) ผู้ทรงรับเอาสภาพมนุษย์มาบังเกิดเป็นมนุษย์และพระผู้ไถ่กู้ของเรา
“พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคบ ที่แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน วินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้” (ฮบ.4.12) “สามารถเสริมสร้างและประทานส่วนมรดกพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย” (กจ. 20.32 เทียบ 1 ธส. 2.13)
นักบุญอัมโบรสกล่าวไว้ว่า “เราพูดกับพระเจ้าเมื่อเราภาวนา เราฟังพระองค์เมื่อเราอ่านพระวาจาของพระเจ้า”
พระคัมภีร์ ธรรมประเพณี และอำนาจการสั่งสอนของพระศาสนจักร สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องความรอดพ้นของวิญญาณตามรูปแบบของตน ภายใต้การกระทำของพระจิต
ในปี ค.ศ 2002 (พ.ศ 2545) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ ในประเทศไทย ได้จัดแปลและพิมพ์พระคัมภีร์พร้อมแทรกอรรถาธิบาย จากหนังสือ Jerusalem Bible ของพระศาสนจักรคาทอลิก

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1968
11903
79912
402919
423502
17886184
Your IP: 18.207.254.88
2020-05-30 06:08

สถานะการเยี่ยมชม

มี 126 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk