^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

คาทอลิก (Catholic)

คาทอลิก (Catholic)

     คาทอลิก (Catholic) ศัพท์กรีก   Katholicos แปลว่า สากล หมายถึงพระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าคริสต์ ทรงตั้งขึ้นนั้นมีลักษณะสากล   มีความหมาย   2 ประการ คือ
    1.  สากลในแง่ภูมิศาสตร์   2.  สากลในแง่ความเชื่อและความจริงแท้
    คาทอลิกมีความหมายว่า “สากล”    (universal) นักบุญอิกญาซิโอแห่งอันทิโอก (St. Ignatius of Antioch) (d.107) ในศตวรรษที่ 2 เป็นผู้ใช้คำนี้เป็นครั้งแรก    จากข้อความที่ท่านเขียนถึงพระศาสนจักรที่สเมอร์นา (Smyrna) ว่า   “ที่ใดก็ตามที่พระสังฆราชจะปรากฏต่อสาธารณชน  ขอให้ประชาชน ณ ที่นั้นกระทำตัวราวกับว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่และที่นั่นก็คือ พระศาสนจักรคาทอลิก (the Catholic Church)” (Smyr. VIII. 2)  ได้แก่ พระศาสนจักรและสมาชิกแต่ละคนของพระศาสนจักร สมาชิกของพระศาสนจักรที่มีความสำคัญยิ่งท่านหนึ่ง คือนักบุญปาเซียนุส (St. Pacianus) พระสังฆราชแห่งบาร์ซีโลนา (Barcelona) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 4 กล่าวว่า “คริสตชนเป็นชื่อของข้าพเจ้าและคาทอลิกเป็นนามสกุลของข้าพเจ้า”  บรรดาปิตาจารย์แห่งพระศาสนจักรหมายถึง พระศาสนจักรแท้จริง (the True Church) ที่ต่างจากนิกายอื่นๆ(all other religious groups)  ดังนั้น ในปัจจุบัน คำนี้จึงใช้กับผู้ที่มีความเชื่อ (the faithful)  ข้อความเชื่อทั้งหลาย (the creeds)  วัด (churches)  สถาบัน (institutions)  สถาบันผู้ได้รับศีลบวช (clergy) กับฐานานุกรม – ผู้ดำรงตำแหน่งการปกครองพระศาสนจักรตามลำดับชั้นหรือฐานานุกรม (hierarchy) ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับคำสั่งสอนที่อัครสาวกได้รับ 

    พระศาสนจักรประกาศความสมบูรณ์ของความเชื่อนำและแจกจ่ายความสมบูรณ์ของหนทางแห่งความรอดพ้น พระคริสตเจ้าส่งพระศาสนจักรไปแพร่ธรรมให้กับมนุษย์ทุกคน มุ่งสู่เอกภาพด้วยการมีพระจิตของพระคริสตเจ้า อาศัยสายสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการยืนยันความเชื่อ ศีลศักดิ์สิทธิ์  (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 166-168)
     ปัจจุบัน Catholic ใช้เป็นชื่อเรียก พระศาสนจักรที่ขึ้นกับโรม ว่า  “พระศาสนจักรคาทอลิก”  นักบุญเปโตร เป็นพระสันตะปาปา องค์แรกและ หลังการสังคายนาวาติกันที่ 2 พระศาสนจักรคาทอลิก ส่งเสริมศาสนสัมพันธ์ กับศาสนาต่าง ๆ เพราะถือว่าคริสตชนในนิกายต่าง ๆ (เช่น โปรแตสตันท์, ออร์โทด็อกซ์) พระศาสนจักรคาทอลิกมี พระสันตะปาปา (POPE) เป็นประมุขสูงสุด โดยมีคณะ พระคาร์ดินัล ทำหน้าที่ เป็นคณะที่ปรึกษา ในการปกครองพระศาสนจักรมี  มุขนายก หรือ พระสังฆราช ปกครองดูแลในเขต  สังฆมณฑลในสังฆมณฑล มัดซึ่งคริสต์ศาสนิกชน ใช้ประกอบศาสนกิจต่าง ๆ มี  บาทหลวงหรือพระสงฆ์ เป็นผู้ปกครองดูแล  
พระสังฆราช (ฺBishop) หรือ มุขนายก   เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน (อัคร) สังฆมณฑล
    กลุ่มคริสตชนพื้นฐาน (BASIC ECCLESIAL (CHISTIAN)  COMMUNITIES (B.E.C.)
กลุ่มคริสตชนพื้นฐาน คือพระศาสนจักรกลุ่มย่อยในระดับครอบครัวหรือชุมชน รวมตัวกันเพื่อการภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การสอนคำสอน ตลอดจนการแบ่งปันปัญหามนุษย์และปัญหาพระศาสนจักร ด้วยจุดประสงค์ที่จะผูกพันตนทำงานร่วมกัน ชุมชนดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความมีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร เป็นเครื่องมือในการอบรมและการแผ่พระวรสาร ฝังรากอยู่ในแหล่งชนสามัญและตามชนบท กลายเป็นเชื้อแป้งฟูแห่งชีวิตคริสตชน การเอาใจใส่ดูแลผู้ต่ำต้อยและการผูกพันตนทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (RM 51)

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3431
7926
62253
52284
420929
17956478
Your IP: 18.206.187.81
2020-06-06 10:30

สถานะการเยี่ยมชม

มี 147 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk