แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ครอบครัวอยู่ในแผนงานการสร้างของพระเจ้าในสถานะใด
10590R 1336962983    ชายหนึ่งและหญิงหนึ่งที่แต่งงานกัน ร่วมกับบรรดาบุตรของพวกเขาสร้างเป็นครอบครัว น้ำพระทัยของพระเจ้าคือความรักของคู่สมรส ถ้าเป็นไปได้ควรให้กำเนิดบุตร บุตรเหล่านี้ได้ถูกมอบให้บิดามารดาของเขาปกป้องดูแลและเอาใจใส่ มีศักดิ์ศรีเดียวกันกับบิดามารดาของพวกเขา (2201-2206,2249)

    พระเจ้าเองในส่วนลึกที่สุดของพระตรีเอกภาพเป็นการร่วมกัน  ในวงของมนุษย์ ครอบครัวเป็นภาพลักษณ์ลำดับต้นของการร่วมกัน ครอบครัวเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะของชีวิตในความสัมพันธ์กัน ไม่มีที่ไหนที่เด็กๆจะเติบโตขึ้นได้ดีกว่าในครอบครัวที่สมบูรณ์ ซึ่งพวกเขาได้รับประสบการณ์ความรักที่จริงใจ การเคารพซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบต่อกัน ในที่สุด ความเชื่อเติบโตในครอบครัวเช่นเดียวกันด้วย ครอบครัวเป็นพระศาสนจักรที่เราเรียกว่าพระศาสนจักรขนาดเล็ก เป็น “พระศาสนจักรระดับบ้าน” เป็นความสุกใสที่ควรจะเชื้อเชิญผู้อื่นเข้ามาสู่มิตรภาพของความเชื่อ ความรัก และความหวัง

ครอบครัวเป็นสิ่งดีงามที่จำเป็นสำหรับผู้คน เป็นการก่อตั้งที่จำเป็นสำหรับสังคม เป็นสิ่งยิ่งใหญ่และขุมทรัพย์ตลอดชีวิตของคู่สมรส เป็นความดีงามที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับบรรดาบุตร ซึ่งมีความหมายอันเป็นผลของความรัก ของการอุทิศตนเองทั้งครบ และอย่างใจกว้างของบรรดาบิดามารดาพวกเขา
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
8 กรกฎาคม 2006

ครอบครัวที่ภาวนาร่วมกัน จะอยู่รวมกัน
คุณพ่อแพทริค เพย์ตัน CSC
พระสงฆ์ชาวไอริช ผู้ส่งเสริมการสวดสายประคำ

วัณโรคและโรคมะเร็ง ไม่ใช่ความเจ็บป่วยที่น่ากลัวที่สุดข้าพเจ้าคิดว่า ความเจ็บป่วยที่น่ากลัวที่สุดคือการที่ไม่มีผู้ต้องการและไม่มีใครรัก
บุญราศี เทเรซา แห่ง กัลกัตตา
(1910-1997)