แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมคริสตชนจึงแทนที่วันสับบาโตด้วยวันอาทิตย์
คริสตชนแทนที่การเฉลิมฉลองวันสับบาโตกับการเฉลิมฉลองวันอาทิตย์ เพราะพระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม “วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” รวมถึงองค์ประกอบต่างๆของวันสับบาโตด้วย (2174-2176, 2190-2191)

วันอาทิตย์ของคริสตชนมีองค์ประกอบที่สำคัญสามประการคือ (1) เป็นการรำลึกถึงการสร้างโลกและการสื่อสารเกี่ยวกับการฉลองอันงดงามแห่งคุณความดีของพระเจ้าในเรื่องของเวลา (2) เป็นการรำลึกถึง “วันที่แปดของการสร้าง” เมื่อโลกถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระคริสตเจ้า (ดังที่บทภาวนาในวันตื่นเฝ้าของวันปัสกากล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างมาอย่างน่าพิศวงและทรงได้รับการสร้างใหม่ที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่า”) (3) รวมถึงรูปแบบของการพักผ่อน ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้การหยุดพักจากการทำงานศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ชี้ให้เห็นว่าแม้ในปัจจุบันมุ่งสู่การพักผ่อนนิรันดรของมนุษย์ในพระเจ้า