แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เครื่องหมายสำคัญมหากางเขนมีความหมายว่าอย่างไร
โดยทางเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน เรามอบตัวของเราไว้ภายใต้การปกป้องของพระตรีเอกภาพ (2157-2166)

ในการเริ่มต้นของวัน ในการเริ่มต้นของการสวดภาวนา และในการเริ่มต้นภารกิจสำคัญๆ เราคริสตชนทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขนไว้บนตัวเรา แล้วจึงเริ่มหน้าที่การงาน “เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต”

เราได้การล้อมรอบทุกด้านจากพระตรีเอกภาพ เรียกขานพระนามของพระองค์ มอบถวายสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจกระทำ เป็นการได้รับการอวยพรสำหรับเรา และทำให้เราเข้มแข็งในความยากลำบากและในการถูกประจญ

ขออย่าให้มีความอับอายในการยอมรับไม้กางเขน ให้เราประทับตราด้วยความมั่นใจไว้บนหน้าผากด้วยนิ้วของเราให้เราทำเครื่องหมายกางเขนไว้บนทุกสิ่ง ทำไว้บนขนมปังที่เรากิน ทำไว้บนถ้วยที่เราดื่ม ให้เราทำเครื่องหมายนี้ไว้ในที่ที่เราจากมาหรือที่ที่เราไป ทำก่อนนอน ทำขณะที่เรากำลังเดินทางหรือในขณะพักผ่อน
นักบุญ ซิริล แห่ง เยรูซาเล็ม (313-387)