แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

 “อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา”  หมายความว่าอะไร
    พระบัญญัติประการนี้ห้ามเรา คือ
• ห้ามบูชาเทพเจ้าอื่นๆ และเทพเจ้าของคนต่างศาสนา  หรือนมัสการรูปเคารพในทางโลก  หรืออุทิศตนเองโดยสิ้นเชิงให้กับความพอใจบางอย่างทางโลก (เงินทอง อิทธิพล ความสำเร็จ ความงาม ความหนุ่มสาว ฯลฯ)
• ห้ามการถือนอกรีตซึ่งหมายถึงการยึดมั่นอยู่กับความลึกลับ   เวทย์มนต์คาถา  หรืออำนาจวิเศษ  หรือ  การปฏิบัติของสมัยใหม่ต่างๆ  หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำนายโชคชะตา หรือลัทธิเชื่อผี  แทนที่การมีความเชื่อในพระอานุภาพ พระญาณเอื้ออาทร และการอวยพระของพระเจ้า

• ห้าการท้าทายพระทั้งด้วยการกระทำและคำพูด
• ห้ามกระทำ การทุรจาร
• ห้ามการรับอำนาจฝ่ายจิตผ่านการทุจริต และการดูหมิ่นศาสนาจาการค้าขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (บาปซื้อขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์)  (2011-2128, 2138-2140)

ขบวนการชักชวนเปลี่ยนศาสนา (PROSELYTISM)
(มาจากภาษากรีกว่า Proserchomai แปลว่า ที่จะมาถึง)  เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากความยากจนทางปัญญาหรือทางกายภาพของผู้อื่นเพื่อดึงดูดพวกเขาให้ออกจากความเชื่อของพวกเขา

การทุรจาร  (SACRILEGE)
(มาจากภาษาลาตินว่า Sacrilegium แปลว่า ปล้นพระวิหาร) การโจรกรรม การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการทุรจารสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่าง