แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“คุณธรรม” หมายถึงอะไร
คุณธรรม  คือ  การจัดการภายใน  นิสัยเชิงบวก  ความปรารถนาที่วางไว้เพื่อให้บริการความดี  (1803, 1833)

“ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด” (มธ 5:48) ซึ่งหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนนิสัยของเราไปสู่พระเจ้า ด้วยความสามารถของเรามนุษย์นั้น เราไม่สามารถแม้แต่จะเหมาะสมและเริ่มต้น แต่ด้วยพระหรรษทานพระเจ้าค้ำจุนคุณธรรมของมนุษย์และทรงมอบแก่เรา ที่เหนือกว่านั้นอีกที่เรียกว่า คุณธรรมเหนือธรรมชาติ (305) ซึ่งช่วยเราให้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น  และดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจมากขึ้นในความสว่างของพระองค์ 293-294