แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราจึงปรารถนาความสุข
happier life UN International Day Happinessพระเจ้าทรงวางความปรารถนาความสุขที่ไม่มีสิ้นสุดไว้ในหัวใจของเรา  ซึ่งไม่มีสิ่งใด สามารถทำให้พึงพอใจได้  นอกจากพระเจ้าเท่านั้น  ทุกอย่างที่เราบรรลุเป้าหมายในโลกนี้เป็นเพียงการลิ้มรสแห่งความสุขนิรันดร  แต่ที่เหนือกว่าและเกินกว่านั้นคือ เราควรถูกดึงเข้าไปหาพระเจ้า (1718-1719,1725) 1-3

ความสุขมิได้อยู่ในเรา  หรือไม่ได้อยู่ในความสุขนอกตัวเรา  ความสุขแท้มีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้น  และถ้าเราพบพระองค์  ทุกแห่งก็มีความสุข
ไบรเซ ปัสกัลป์
(1588-1651)

พระคัมภีร์มีกล่าวไว้ถึงเรื่องความสุขหรือ
เรากลายเป็นผู้มีความสุขด้วยการไว้วางใจในพระวาจาของพระเยซูเจ้า  ในความสุขแท้จริง (1716-1717)

ในพระวรสารมีคำสัญญาของความสุขแท้แก่มนุษย์ทุกคนที่เดินอยู่ในหนทางของพระเจ้า  โดยเฉพาะในความสุขแท้จริง (มธ 5:3-12)  พระเยซูเจ้าทรงบอกเราโดยเฉพาะว่า การถูกสาปแช่งนิรันดร(การอวยพร) ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราตามแบบอย่างของพระองค์  และแสวงหาสันติด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์

ความสุขแท้จริงคืออะไร
          ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข  เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
    ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
    ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก 
    ผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
    ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
    ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
    ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
    ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
    ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา  จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก เขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยู่ก่อนท่านดังนี้ด้วยเช่นเดียวกัน  (มธ 5:3-12)

พระองค์เท่านั้นคือหนทางที่คุ้มค่าที่จะเดินตาม พระองค์เท่านั้นคือความสว่างที่คุ้มค่ากับการทำให้สว่าง พระองค์เท่านั้นคือชีวิตซึ่งคุ้มค่ากับการมีชีวิตอยู่  พระองค์เท่านั้นคือความรักซึ่งคุ้มค่ากับการรัก
บุญราศีเทเรซา แห่งกัลกัตตา
(1910-1997)