แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เมื่อใดคาทอลิกจำเป็นต้องไปสารภาพบาปหนักของตน และควรไปสารภาพบ่อยเพียงใด
    คาทอลิกต้องไปสารภาพบาปหนักของตนเมื่อถึงอายุที่สามารถรู้ผิดชอบ พระศาสนจักรแนะนำอย่างเคร่งครัดให้สัตบุรุษไปสารภาพบาปหนักอย่างน้อยปีละครั้ง ผู้ซึ่งรู้ตัวว่าได้กระทำบาปหนักต้องไม่รับศีลมหาสนิท โดยไม่รับการยกบาปทางศีลอภัยบาปก่อน (1457)

    “อายุที่สามารถรู้ผิดชอบ” นั้นพระศาสนจักรหมายถึง อายุที่ผู้นั้นสามารถใช้เหตุผล และได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะได้ระหว่างความดีและความชั่ว 315-320

    เป็นการไม่ถูกต้อง ที่คิดว่าเราต้องมีชีวิตแบบที่ว่า เราไม่เคยต้องการการให้อภัย เราต้องยอมรับความอ่อนแอของเรา เรายังคงทำบาปต่อไป เราไม่ได้หยุดกระทำ แต่เราก้าวไปข้างหน้า และกลับใจมาเป็นคนใหม่เหมือนเคย โดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี เพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ เติบโตและเป็นผู้ใหญ่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการสนิทสัมพันธ์กับพระองค์
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16
17 กุมภาพันธ์ 2007