แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศีลกำลังคืออะไร
    ศีลกำลัง คือ ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ศีลล้างบาปสมบูรณ์ พระพรของพระจิตโปรยปรายมายังเราในศีลกำลัง ผู้ที่ตัดสินใจอย่างอิสระที่จะดำเนินชีวิตเป็นบุตรของพระเจ้า และวอนขอพระจิตของพระเจ้า ภายใต้เครื่องหมายการปกมือและการเจิมด้วยน้ำมันคริสมา จะได้รับพละกำลัง ในการเป็นประจักษ์พยานความรักของพระเจ้าทั้งด้วยวาจาและกิจการ    บัดนี้เขาเป็นสมาชิกเต็มขั้นที่มีความรับผิดชอบต่อพระศาสนจักรคาทอลิก (1285-1314)

    เวลาที่ครูฝึกส่งนักฟุตบอลคนหนึ่งลงสนาม เขาจะวางมือลงบนไหล่ของนักกีฬา และให้คำแนะนำสุดท้าย เราอาจเข้าใจศีลกำลังในแบบเดียวกัน มือที่วางอยู่เหนือเรา เราก้าวออกสู่สนามชีวิตโดยอาศัยพระจิตเจ้า เราทราบว่าเราต้องกระทำสิ่งใด และเราได้รับกำลังความสามารถที่จะกระทำสิ่งนั้น พระองค์ทรงกระตุ้นเรา พันธกิจของพระองค์ดังก้องในหูของเรา เรารู้สึกได้ถึงความช่วยเหลือของพระองค์ เราจะไม่ทรยศต่อความไว้วางใจของพระองค์หรือทำให้พระองค์ผิดหวัง เราจะชนะเกมนี้เพื่อพระองค์ เพียงแค่เรามีความปรารถนาที่จะกระทำและฟังพระองค์ -> 119,120

ศีลกำลัง (Confirmation) (ภาษาลาติน confirmation แข็งแรงมั่นคง) ศีลกำลังเป็นหนึ่งในศีลแห่งการเริ่มชีวิตคริสตชนเช่นเดียวกับศีลมหาสนิทของพระศาสนจักรคาทอลิก เช่นเดียวกับที่พระจิตเจ้าทรงเสด็จลงมาเหนือบรรดาศิษย์ที่รวมกันในวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา    ดังนั้น พระจิตทรงเสด็จมาในทุกบุคคลที่ได้รับศีลล้างบาปโดยพระศาสนจักร ร้องขอพระพรของพระจิตเจ้า ให้เรามีความมั่นคง และเข้มแข็งในการมีชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า
น้ำมันคริสมา (Chrism) (ภาษากรีก chrisma น้ำมันสำหรับการเจิม Christos ผู้ได้รับการเจิม) น้ำมันคริสมาเป็นน้ำมันที่ได้จากการผสมน้ำมันมะกอกกับเครื่องหอม เช้าวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์พระสังฆราชเสกน้ำมันนี้สำหรับนำไปใช้ในพิธีศีลล้างบาป ศีลกำลัง การบวชพระสงฆ์ และพระสังฆราชรวมทั้งการเสกพระแท่นและระฆัง น้ำมันเป็นสัญลักษณ์ของความยินดี ความเข้มแข็ง  และความสมบูรณ์ ผู้ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันคริสมา คือ ผู้กระจาย “กลิ่นหอมของพระคริสตเจ้า” (2 คร 2 : 15)