แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อเราตาย
    ความตายแยกวิญญาณออกจากร่างกาย แยกร่างกายเน่าเปื่อยไป ขณะที่วิญญาณไปพบพระเจ้าและรอคอยวันสุดท้ายที่วิญญาณจะได้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งกับร่างกายที่กลับเป็นขึ้นมา (992-1004, 1016-1018)

    การกลับคืนชีพเป็นอย่างไรนั้นเป็นธรรมล้ำลึกภาพลักษณ์ที่จะช่วยเราให้เข้าใจเรื่องนี้ คือ เมื่อเราเห็นเพียงหัวดอกทิวลิปที่อยู่ใต้ดิน เราไม่สามารถบอกได้ว่า ดอกไม้สวยงามน่าพิศวงนี้จะเกิดขึ้นมาอย่างไรในพื้นดินมืด ทำนองเดียวกัน เราไม่ทราบสิ่งใดเลยเกี่ยวกับรูปลักษณ์ร่างกายใหม่ของเราในอนาคต อย่างไรก็ตาม นักบุญเปาโลมั่นใจว่า “สิ่งที่หว่านลงไปนั้นไม่มีเกียรติ แต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีความรุ่งเรือง” (1 คร 15 : 43ก)

“สรรพสิ่งยังมีความหวังว่า จะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความเสื่อมสลายเพื่อไปรับอิสรภาพอันรุ่งเรืองของบรรดาบุตรของพระเจ้า” (รม 8: 21)
“บางคนอาจถามว่า คนตายจะกลับคืนชีพได้อย่างไร เขาจะกลับมีร่างกายแบบใด ช่างโง่จริง เมล็ดที่ท่านหว่านลงไปนั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่ตายเสียก่อน เมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชอย่างอื่นที่ท่านหว่านลงไปนั้นเป็นเพียงเมล็ดมิใช่ลำต้นที่จะงอกขึ้น” (1 คร 15: 35-37)