แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระนางมารีย์ทรงช่วยเหลือเราได้จริงหรือ
    จริง ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นพระศาสนจักร ประสบการณ์สอนเราว่า พระนางมารีย์ทรงช่วยเหลือเรา  คริสตชนจำนวนหลายล้านคนเป็นพยานในเรื่องนี้ได้ (967-970)
    เพราะพระนางมารีย์เป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า พระนางจึงเป็นมารดาของเราด้วย มารดาที่ดีย่อมยืนหยัดช่วยเหลือบุตรของตน และแน่นอนว่าพระมารดาผู้นี้ได้กระทำเช่นนี้   

ขณะที่พระนางยังอยู่ในโลก พระนางได้ขอความกรุณาจากพระเยซูเจ้าเพื่อผู้อื่น เช่น พระนางทรงปกป้องเจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่หมู่บ้านคานาไม่ให้ต้องอับอาย พระนางทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ท่ามกลางบรรดาศิษย์ในห้องชั้นบนในวันพระจิตเจ้าเสด็จมา และเพราะความรักที่พระนางมารีย์มีต่อเราไม่เคยหมดสิ้น เราจึงมั่นใจได้ว่า  พระนางจะเป็นผู้วอนขอเพื่อเรา ในสองช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชีวิตเราคือ “บัดนี้และเมื่อจะตาย” -> 85

“เมื่อเหล้าองุ่นหมด พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แม่ครับ แม่ต้องการอะไรจากลูก เวลาของลูกยังมาไม่ถึง” พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคนรับใช้ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2 : 3-5)