แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระจิตเจ้าทรงกระทำอะไรในชีวิตของฉัน
    พระจิตเจ้าทรงกระทำให้ฉันเปิดรับพระเจ้า ทรงสอนให้ฉันสวดภาวนา และทรงช่วยฉันให้อยู่เพื่อผู้อื่น (738-741)
    นักบุญออกัสตินเรียกพระจิตเจ้าว่า “แขกรับเชิญผู้เงียบสงบในจิตวิญญาณของเรา”     ผู้ปรารถนาสัมผัสการสถิตอยู่ของพระจิตเจ้าต้องรู้จักสงบเงียบ ผู้รับเชิญนี้มักพูดอย่างแผ่วเบากับเราและในตัวเรา เช่น ในเสียงมโนธรรมของเรา หรือ สิ่งเร้าจากภายในและภายนอกอื่นๆ

การเป็น “พระวิหารของพระจิตเจ้า” หมายความว่า เราต้องอยู่ที่นั่นทั้งร่างกายและวิญญาณ เพื่อแขกรับเชิญท่านนี้ ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้าสถิตกับเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ ร่างกายของเราจึงเปรียบเสมือนห้องรับแขกของพระเจ้า ยิ่งเราเปิดรับพระจิตเจ้าในตัวเรามากเท่าใด พระองค์ก็จะทรงเป็นอาจารย์ในชีวิตของเราได้มากเท่านั้น และพระองค์จะทรงเร่งประทาน ->พระพรพิเศษของพระองค์แก่เราเพื่อเสริมสร้างพระศาสนจักร ดังนั้น ->ผลของพระจิตเจ้าจะเติบโตในตัวเรา แทนที่จะเป็น ->การทำงานของเนื้อหนัง ->290-291, 295-297, 310-311

ผลของพระจิต ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน การรู้จักควบคุมตนเอง (กท 5 : 22-23)
การทำงานของเนื้อหนัง ในจดหมายถึงชาวกาลาเทีย 5 : 19...การทำงานของเนื้อหนัง ได้แก่ การผิดศีลธรรม ความไม่บริสุทธิ์ ความมักมากในกาม การบูชารุปเคารพ การใช้เวทมนต์คาถา การเป็นศัตรูกัน การทะเลาะวิวาท ความอิจฉาริษยา ความโกรธเคือง การแก่งแย่งชิงดี การแตกแยก การแบ่งพรรคแบ่งพวก ความอิจฉา การเมามาย การดื่มสุรา และอีกหลายประการ
“พระจิตเจ้าทรงทำงานอย่างลึกซึ้งในชีวิตภายในของเรา การติดต่อสัมพันธ์กับพระองค์ คือ การแสวงหาความเงียบ หลีกเลี่ยงการพูดที่ไม่เหมาะไม่ควร” Henrich SPAEMAN (1903-2001 พระสงฆ์คาทอลิกและนักเขียนฝ่ายจิต)