แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมผู้ชายรักสันติเช่นพระเยซูเจ้า จึงถูกกล่าวโทษให้ตายบนไม้กางเขน
    พระเยซูเจ้าได้ตั้งคำถามกับคนในสมัยของพระองค์ว่า พระองค์ทรงปฏิบัติตนแบบผู้ที่ได้รับอำนาจจากสวรรค์ หรือว่าพระองค์ทรงเป็นคนหลอกลวง คนกล่าวผรุสวาท และเป็นผู้ละเมิดกฎหมาย จนต้องถูกลงโทษอย่างนั้นหรือ (574-576)

    มีหลายเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงท้าทายธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวในสมัยนั้น พระองค์ทรงให้อภัยบาป ซึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้ พระองค์ทรงประพฤติราวกับว่ากฎวันสับบาโตไม่ใช่กฎหมายที่ล่วงละเมิดไม่ได้ พระองค์ถูกสงสัยว่ากล่าวผรุสวาท และถูกกล่าวหาว่าเป็นประกาศกเทียม ข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความผิดที่ต้องโทษประหารชีวิตทั้งสิ้น
“มิใช่ปีศาจที่ตรึงพระองค์บนไม้กางเขน แต่เป็นท่านที่ได้ร่วมมือกับพวกมันตรึงพระองค์บนไม้กางเขน และทุกวันนี้ยังคงตรึงพระองค์บนไม้กางเขนด้วยการเห็นชอบกับสิ่งชั่วร้ายและบาป” นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี (1182-1226)