แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมมนุษย์จึงปฏิเสธว่าพระเจ้ามีอยู่จริง หากพวกเขาสามารถรู้จักพระองค์ด้วยเหตุผล
การรู้จักพระเจ้าที่มองไม่เห็นเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์ หลายคนกลัวจึงถอยห่างออกไป ส่วนเหตุผลอื่นว่าทำไมบางคนจึงไม่ต้องการรู้จักพระเจ้า ทั้งนี้เพราะเมื่อรู้จักแล้ว เขาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ใครก็ตามที่กล่าวว่า คำถามเรื่องพระเจ้านั้นไม่สำคัญ ก็เพราะว่าคำตอบที่ได้นั้น ไม่ทำให้ชีวิตของเขาเป็นเรื่องง่าย (37-38) -357

“มนุษย์แสวงหาพระเจ้าในความหวังว่าจะพบพระองค์ เพราะพระองค์ทรงอยู่ไม่ห่างจากเราแต่ละคน” สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 (9 มกราคม 2006)