แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จุดประสงค์ของการจาริกแสวงบุญคืออะไร


ผู้ที่ไปจาริกแสวงบุญ “ภาวนาด้วยเท้าของเขา” และมีประสบการณ์ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดของเขาว่า ตลอดชีวิตของเขาเป็นการเดินทางสู่พระเจ้าที่ยาวนาน (1674)

ในสมัยโบราณ ประชาชนชาวอิสราเอลจาริกแสวงบุญไปยังพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม คริสตชนจึงรับประเพณีนี้มาใช้ และมีการพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะในยุคกลาง การจาริกแสวงบุญธรรมดากลายเป็นการจาริกแสวงบุญสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (สถานที่สำคัญที่สุดคือกรุงเยรูซาเล็ม และหลุมฝังศพของบรรดาอัครสาวกที่กรุงโรม และที่ซานติอาโกคอมโปสเตลลา) ประชาชนมักไปจาริกแสวงบุญ เพื่อใช้โทษบาป และบางครั้งการกระทำเช่นนี้ของพวกเขาเป็นผลจากความคิดที่ไม่ถูกต้อง คือ เขาต้องการแก้ตัวต่อหน้าพระเจ้า ด้วยการทรมานและลงโทษตนเอง ในปัจจุบัน การจาริกแสวงบุญคือ ประสบการณ์การฟื้นฟูที่มีลักษณะเฉพาะ ผู้คนแสวงหาสันติและพละกำลัง ซึ่งมาจากสถานที่ที่เต็มไปด้วยพระหรรษทาน พวกเขาเหนื่อยอ่อนที่จะมีชีวิตโดดเดี่ยว พวกเขาต้องการออกจากชีวิตประจำวันที่จำเจ ขจัดสิ่งฟุ่มเฟือยที่เป็นตัวถ่วง และเริ่มก้าวเดินไปหาพระเจ้า

ที่มา : หนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน