แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

45.  กฏธรรมชาติ และระบบต่างๆ ตามธรรมชาติมาจากพระเจ้าด้วยหรือ 

ใช่ กฏธรรมชาติและระบบต่าง ๆ ตามธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งสร้างของพระเจ้าด้วย (339, 346, 354)

 

มนุษย์มิใช่กระดานชนวนที่ว่างเปล่า มนุษย์ถูกออกแบบโดยระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ซึ่งพระผู้สร้างทรงกำหนดไว้แล้วล่วงหน้า คริสตชนมิอาจทำ “ทุกสิ่งที่ต้องการได้” เพราะการทำตามใจตนเอง โดยไม่คำนึงถึงกฏธรรมชาติ หรือพยายามทำตนฉลาดกว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างตนเองขึ้นมานั้น เท่ากับเป็นการทำลายตนเอง และทำลายสิ่งแวดล้อม ความต้องการของมนุษย์ที่จะออกแบบชีวิตตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนั้น เป็นสิ่งที่เกินกำลังของมนุษย์