แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

20.    เมื่อพระองค์ตรัสแก่เรา เราจะตอบรับพระเจ้าได้อย่างไร 

การตอบรับพระเจ้า คือการเชื่อพระองค์ (142-149 )

ทุกคนที่ปรารถนาความเชื่อต้องมีหัวใจพร้อมจะรับฟัง (เทียบ 1 พกษ 3:9) พระเจ้าทรงแสวงหาที่จะติดต่อกับเราในหลายวิธี ทุกครั้งที่มนุษย์พบปะกัน ทุกครั้งที่มีประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติ ทุกเหตุการณ์บังเอิญ ความท้าทาย และความทุกข์ทรมานทุกประการ ในสิ่งเหล่านี้มีสารซ่อนเร้นจากพระเจ้ามาถึงเรา พระองค์ตรัสแก่เราชัดเจนมากขึ้น เมื่อพระองค์เสด็จมาหาเราในพระวาจาของพระองค์ หรือในเสียงมโนธรรมของเรา พระองค์ทรงติดต่อกับเราดุจมิตรสหาย ดังนั้น เราจึงควรตอบรับพระองค์ดุจมิตรสหายเช่นกัน โดยเชื่อในพระองค์ ไว้วางใจพระองค์อย่างสมบูรณ์ เรียนรู้เพื่อเข้าใจพระองค์ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ และยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์โดยไม่มีข้อแม้

 

“ถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด แล้วพูดกับภูเขานี้ว่า “จงย้ายจากที่นี่ ไปที่โน่น” มันก็จะย้ายไป และไม่มีอะไรที่ท่านจะทำไม่ได้”

มัทธิว 14: 20

 

ความเชื่อหมายถึงการมอบชีวิตไว้กับความไม่มีขอบเขตของพระเจ้า

คาร์ล ราห์เนอร์

(1904-1984 นักเทววิทยาชาวเยอร์มัน )

 

ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็น

ฮีบรู 11:1