ความคิดของผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าเรื่องชีวิต


    16ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าrดิ้นรนหาความตายด้วยกิจการและคำพูดของตน
    คิดว่าความตายเป็นมิตร จึงอยากได้ความตาย
    เขาทำพันธสัญญากับความตาย
    เขาจึงสมควรจะเป็นกรรมสิทธิ์sของความตาย
2.    1เขาใช้เหตุผลผิดๆ คิดว่า
    “ชีวิตของเราทั้งสั้นและมีทุกข์a
    เมื่อวาระสุดท้ายมาถึงก็ไม่มีสิ่งใดช่วยได้
    เราไม่รู้จักผู้ใดที่ช่วยให้พ้นจากแดนมรณะb
    2เราเกิดมาโดยบังเอิญc
    เมื่อจะพ้นชีวิตนี้ เราก็จะเป็นเหมือนกับไม่เคยได้เกิดมาเลย
    ลมหายใจจากจมูกของเราเป็นเหมือนควัน
    ความคิดเหมือนประกายจากการเต้นของหัวใจของเรา
    3เมื่อชีวิตดับแล้ว ร่างกายก็กลายเป็นเถ้า
    จิตก็จะสลายไปเหมือนอากาศที่บางเบา
    4เมื่อเวลาผ่านไป คนก็จะลืมdแม้กระทั่งชื่อของเรา
    ไม่มีใครจดจำกิจการของเราได้
    ชีวิตของเราจะผ่านไปเหมือนกลุ่มเมฆที่ไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย
    จะสลายไปเหมือนหมอก
    ที่รัศมีของดวงอาทิตย์ขับไล่ไปเสีย
    และความร้อนของดวงอาทิตย์เผาให้สลายไป
    5ชีวิตของเราเป็นเหมือนเงาที่ผ่านไป
    วันตายของเราจะเลื่อนไปไม่ได้
    เพราะวันนั้นถูกประทับตราแล้ว ไม่มีผู้ใดจะเรียกกลับมาได้e
    6มาเถิด พวกเราจงหาความสำราญกับสิ่งดีๆที่มีอยู่
    จงใช้สิ่งสร้างด้วยความกระตือรือร้นของวัยเยาว์
    7จงดื่มเหล้าองุ่นราคาแพง จงใส่น้ำหอมให้หอมฟุ้ง
    อย่าปล่อยให้ดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิf บานโดยเปล่าประโยชน์
    8เราจงนำดอกกุหลาบที่เริ่มบานร้อยเป็นมงกุฎสวมศีรษะก่อนที่จะเหี่ยวแห้ง
    เราทุกคนจงปล่อยตัวร่วมความสำราญให้เต็มที่g
    9เราจงทิ้งร่องรอยความรื่นเริงหรรษาไว้ทั่วไปเถิด
    เพราะนี่คือสิทธิของเรา นี่คือวิถีชีวิตของเรา
    10เราจงกดขี่ข่มเหงผู้ชอบธรรมที่ยากจนh
    แม้แต่หญิงม่ายก็อย่าละเว้นไม่เบียดเบียน
    อย่าเคารพผู้อาวุโสที่ผมขาวโพลนเพราะวัยชราi
    11เราจงใช้กำลังเป็นกฎเกณฑ์แห่งความชอบธรรมj
    เพราะความอ่อนแอนับว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์
    12เราจงดักซุ่มทำร้ายผู้ชอบธรรม เพราะเขาทำให้เรารำคาญใจk
    เขาต่อต้านกิจการของเรา
    เขาตำหนิเราว่าฝ่าฝืนธรรมบัญญัติ
    กล่าวหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามการอบรมที่ได้รับ
    13เขาอ้างว่าเขารู้จักพระเจ้าl
    เรียกตนเองว่าเป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า
    14ชีวิตของเขาเป็นการติเตียนความรู้สึกนึกคิดของเรา
    เพียงแต่เห็นเขา เราก็ทนไม่ได้
    15เพราะชีวิตของเขาไม่เหมือนกับผู้อื่น
    ความประพฤติของเขาก็ต่างกับของเรามากm
    16เขาคิดว่าเราเป็นคนไร้ค่า
    เขาหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตของเราประหนึ่งว่าเป็นสิ่งปฏิกูล
    เขาประกาศว่าผู้ชอบธรรมจะมีความสุขnในวาระสุดท้าย
    อวดอ้างว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเขา
    17เราจงดูเถิดว่าคำพูดของเขาจะจริงหรือไม่
    เราจงพิสูจน์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่เขาในวาระสุดท้ายo
    18ถ้าผู้ชอบธรรมเป็นบุตรของพระเจ้าp พระองค์ก็จะทรงปกป้องเขา
    และทรงช่วยเขาให้พ้นเงื้อมมือของศัตรู
    19เราจงสาปแช่งและทรมานลองใจเขา
    ให้รู้ว่าเขาอ่อนโยนเพียงใด
    และจงทดสอบว่าเขาอดทนเพียงใด
    20เราจงตัดสินลงโทษให้เขาตายอย่างอัปยศ
    ถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาพูด พระเจ้าจะทรงคอยดูแลเขาq”