การเปรียบเทียบครั้งที่หนึ่ง - น้ำดับกระหายชาวอิสราเอล แต่ประหารชีวิตชาวอียิปต์c


4ข้าแต่พระเจ้า เมื่อประชากรกระหายน้ำเรียกหาพระองค์
พระองค์ก็ประทานน้ำจากหินผาให้เขา
ศิลาแข็งแกร่งบำบัดความกระหายของเขาได้
5สิ่งที่พระองค์ทรงใช้ลงโทษศัตรูของเขา
กลับเป็นคุณประโยชน์แก่เขาในยามขัดสน
6สำหรับบรรดาศัตรู กระแสน้ำในแม่น้ำใหญ่ขุ่นเป็นโลหิตเน่าเหม็น
7เป็นการลงโทษที่เขาสั่งให้ฆ่าทารกd
ส่วนประชากรของพระองค์
พระองค์ประทานน้ำให้มากมายเกินความคาดหมาย
8พระองค์ประทานน้ำแก่ประชากรที่กระหายในครั้งนั้น
เพื่อให้เขาเข้าใจว่าพระองค์ทรงลงโทษศัตรูของเขาอย่างไร
9เมื่อประชากรถูกทดลองe เป็นการตีสอนด้วยพระเมตตา
เขาก็เข้าใจว่าคนอธรรมต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใด
เมื่อถูกพระองค์ทรงลงโทษอย่างรุนแรง
10พระองค์ทรงทดลองประชากรดุจบิดาที่เตือนสอน
แต่ทรงทดสอบศัตรูดุจกษัตริย์ผู้เคร่งครัดที่ทรงลงโทษ
11แม้จะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลประชากรของพระองค์
เขาก็ได้รับความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกัน
12เขาต้องรับทุกข์เป็นสองเท่า
ต้องร้องไห้คร่ำครวญเมื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตf
13เมื่อเขารู้ว่าการที่เขาถูกลงโทษ
กลับเป็นประโยชน์ต่อประชากรของพระองค์g
เขาจึงสำนึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ที่นั่นh
14โมเสสที่เขาเคยนำไปทิ้ง และต่อมาได้เย้ยหยันและขับไล่ไปนั้นi
ในที่สุดก็ทำให้เขาต้องประหลาดใจ
เมื่อต้องกระหายน้ำ ต่างจากการกระหายน้ำของบรรดาผู้ชอบธรรม