foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเจ้าทรงลงโทษชาวอียิปต์ตามความเหมาะสม


    15ความคิดโง่เขลาและชั่วร้ายทำให้เขาเหล่านั้น
หลงไปนับถือสัตว์เลื้อยคลานไร้สติปัญญา และแมลงน่ารังเกียจj
พระองค์จึงทรงส่งสัตว์ไร้สติปัญญาkจำนวนมากมาลงโทษเขา
16เขาจะได้รู้ว่ามนุษย์ใช้สิ่งใดทำบาป
ก็จะถูกสิ่งนั้นลงโทษl
17ถูกแล้ว พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระองค์
ซึ่งพระองค์ทรงใช้สร้างจักรวาลจากสิ่งไร้รูปร่างm
ส่งฝูงหมีหรือสิงโตร้ายได้อย่างง่ายดาย
18ส่งสัตว์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ดุร้าย ไม่มีใครรู้จัก
ส่งสัตว์ที่พ่นไฟจากปากหรือปล่อยลมหายใจที่เป็นพิษn
และส่งสัตว์พุ่งประกายไฟน่ากลัวออกจากตา
19สัตว์ร้ายเหล่านี้ทำร้ายเขาได้ด้วยการขย้ำ
แม้เพียงรูปร่างน่ากลัวของมันก็ทำให้ตกใจจนสิ้นชีวิต
20แม้จะไม่มีสัตว์ร้ายเหล่านี้ เพียงพระองค์ทรงเป่าลมเท่านั้น เขาก็สิ้นชีวิตได้
พระยุติธรรมของพระองค์ไล่ตามเขา
พลังพระจิตทรงฤทธิ์ของพระองค์ทำลายล้างเขา
แต่พระองค์ทรงจัดการทุกสิ่งตามขนาด จำนวนและน้ำหนัก
21เพราะพระองค์ทรงเลือกใช้พระอานุภาพยิ่งใหญ่ได้เสมอ
ใครเล่าจะต้านทานพลังแห่งพระกรของพระองค์ได้
22เฉพาะพระพักตร์พระองค์ สกลจักรวาลเปรียบเสมือนฝุ่นผงบนตาชั่งo
เหมือนน้ำค้างยามเช้าหยดหนึ่งที่ตกบนพื้นดิน
23แต่พระองค์ทรงพระเมตตาต่อทุกคนp
เพราะพระองค์ทรงกระทำได้ทุกอย่าง
ทรงมองข้ามบาปของมนุษย์ เพื่อเขาจะได้เป็นทุกข์กลับใจ
24พระองค์ทรงรักทุกสิ่งที่มีอยู่
ไม่ทรงรังเกียจสิ่งใดที่ทรงเนรมิต
เพราะถ้าพระองค์ทรงเกลียดสิ่งใด
ก็คงจะไม่ทรงเนรมิตสิ่งนั้น
25หากพระองค์ไม่ทรงประสงค์สิ่งใด สิ่งนั้นจะดำรงอยู่ได้อย่างไร
สิ่งนั้นจะคงอยู่ต่อไปได้อย่างไร ถ้าพระองค์ไม่ทรงเรียกให้เกิดขึ้น
26ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรักทุกสิ่งที่มีชีวิต
พระองค์ทรงพระกรุณาต่อทุกสิ่ง เพราะทุกสิ่งเป็นของพระองค์
12.    1พระจิตไม่รู้เสื่อมสลายของพระองค์อยู่ในทุกสิ่งa
    2เพราะฉะนั้น ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จึงทรงลงโทษผู้กระทำผิดทีละน้อย
    ทรงตักเตือนและชักชวนให้เขาระลึกถึงบาปที่เขากำลังกระทำอยู่
เขาจะได้ละทิ้งความชั่ว และมีความเชื่อในพระองค์