แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศีลกำลัง (Confirmation)
พระพรของพระจิตเจ้า ด้วยการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
ทำให้ผู้ที่มีความเชื่อที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ


    ศีลกำลังทำให้สิ่งที่ศีลล้างบาปได้เริ่มต้นไว้สำเร็จและสมบูรณ์แบบ หรือถ้าจะใช้ภาษาง่ายๆ ก็คือศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเจริญเติบโตขึ้นเป็นคริสตชนที่มีวุฒิภาวะ ผู้มีความเชื่อที่ยังเด็กอยู่ก็คงเป็นเด็กต่อไปและจะไม่มีวันที่จะเป็น “คริสตชนที่โตขึ้น” เช่นเดียวกันเมื่อเราพูดถึงผู้ที่ “เติบโตเป็นผู้ใหญ่” ถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับพระคุณของพระจิตในพิธีกรรมนี้ซึ่ง “ยืนยัน” อย่างเข้มแข็งถึงการดำเนินชีวิตในพระคริสต์

    เพื่อจะรับศีลกำลัง เยาวชนต้องประกาศความเชื่ออย่างเปิดเผยและด้วยความเต็มใจ ความเชื่อซึ่งเขาได้รับจากครอบครัวของเขา (และนับตั้งแต่อายุรู้ความก็สามารถรับศีลมหาสนิทเป็น) เพราะเหตุนี้ คำพูด ที่ว่า “การประกาศความเชื่อ” จึงเป็นการเหมาะสมที่สุด ประเพณีของแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกันไป เช่นในประเทศฝรั่งเศสมีการรับ “ศีลมหาสนิทอย่างสง่า” และคริสตชนอาจรับศีลกำลังได้ก่อนการประกาศความเชื่อ ไม่ว่าจะถือธรรมเนียมปฏิบัติใดก็ตาม ศีลกำลังก็ยังเป็นส่วนที่ขาดเสียไม่ได้ในชีวิตของเรา เหมือนกับเปนเตกอสเต ซึ่งเป็นการสรุปธรรมล้ำลึกของปัสกาและเปิดโอกาสให้บรรดาอัครสาวกออกไป เพื่อเป็นพยานยืนยันถึงความเชื่อของพวกท่านได้
    ภาคที่สำคัญที่สุดของพิธีกรรมศีลกำลังก็คือการเจิมน้ำมันคริสมา น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเสกโดยพระสังฆราชและบรรดาพระสงฆ์ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ซึมซาบเข้าไปในหน้าผากของผู้รับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพระจิตซึ่งนับแต่นี้ไปจะต้องเป็นพลังนำเขาในทุกอย่างที่เขาจะทำ ในเวลาเดียวกันประธานในพิธี (ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นพระสังฆราชพร้อมกับบรรดาสงฆ์หรือท่านอาจมอบอำนาจให้พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้) กล่าวว่า “.....(ชื่อ)จงรับเครื่องหมายของพระจิต” และผู้รับศีลกำลังจะตอบว่า “อาแมน” และบันดลนั้นเองเขาจะเป็นสมาชิกเต็มตัวของประชากรของพระเจ้าเป็น “ประชากร"”(จากคำว่า Laos ในภาษากรีกซึ่งแปลว่า “ประชากร”)
    การเจิมยังเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่พระจิตเจ้าประทานมา น้ำมันคริสมาเป็นเหมือนกับน้ำมันที่ใช้นวดกล้ามเนื้อของนักปล้ำให้มันยืดคลายพร้อมที่จะต่อสู่และลื่นจับได้ยาก
    ศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลบวชประทับ “ตรา” บนวิญญาณ หมายถึงเครื่องหมายฝ่ายจิตที่ไม่อาจลบเลือนได้ซึ่งเปิดทางไปสู่ขั้นตอนต่างๆ ในการเข้าสู่คริสตศาสนาเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงรับได้เพียงครั้งเดียวซึ่งผิดกับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่เราสามารถรับหลายครั้งได้
    ศีลศักดิ์สิทธิ์สามประการอันได้แก่ศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลมหาสนิทรวมกันเป็น “พิธีเข้าเป็นคริสตชน” ในตอนเริ่มแรกของคริสตศาสนา นิยมโปรดศีลทั้งสามนี้พร้อมกันในคราวเดียวกัน (ช่วงเวลาที่นิยมทำกันที่สุด คือ วันตื่นเฝ้าก่อนวันสมโภชปัสกา) ซึ่งแนะนำสมาชิกใหม่ neophyte (“ต้นอ่อน” ในภาษากรีก) เข้าสู่ธรรมล้ำลึกของพระเจ้า วิธีการแบบนี้ยังคงปฏิบัติกันในทุกวันนี้เมื่อผู้ใหญ่ได้รับศีลล้างบาป