แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 3
บทภาวนาเวลาเช้าของผู้ชอบธรรมที่ถูกข่มเหง

สดด บทนี้เป็นบทภาวนาเวลาเช้าของผู้ชอบธรรมซึ่งมีศัตรูและปัญหาต่างๆห้อมล้อมอยู่ แต่เขาแน่ใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับเขา จึงมีความมั่นใจและมีสันติ คริสตชนก็เช่นกัน จะเผชิญกับศัตรูทั้งภายนอก และภายในได้ก็โดยมีความเชื่อและความมั่นใจว่าในที่สุดพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยตนให้พ้นจากอันตราย นักบุญออกัสตินเข้าใจว่า "ศัตรู" ใน สดด บทนี้คือความชั่วและตัณหาต่างๆ ที่คริสตชนแต่ละคนจะต้องต่อสู้ในชีวิตประจำวัน
เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด ขณะที่ทรงหนีอับซาโลมพระโอรส


1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศัตรูของข้าพเจ้าช่างมากมาย
ผู้ลุกขึ้นต่อต้านข้าพเจ้าช่างมากมายเหลือเกิน
2    คนมากมายกล่าวถึงข้าพเจ้าว่า
“แม้แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น”
3    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ป้องกันข้าพเจ้า
ทรงเป็นความรุ่งเรืองของข้าพเจ้า ทรงเชิดชูข้าพเจ้า
4    เมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระยาห์เวห์
พระองค์ตรัสตอบข้าพเจ้าจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
5    เมื่อข้าพเจ้านอนและหลับ  ข้าพเจ้าจะตื่นขึ้นอีก
เพราะพระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนข้าพเจ้าไว้
6    ข้าพเจ้าไม่กลัวคนนับหมื่นนับแสน
ซึ่งเรียงรายต่อต้านข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน
7    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงลุกขึ้นเถิด
ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเถิด
พระองค์ทรงตบหน้าศัตรูทั้งมวลของข้าพเจ้า
ทรงตบบรรดาคนชั่วจนฟันร่วง
8    พระยาห์เวห์คือผู้ประทานความรอดพ้น
ขอให้ประชากรของพระองค์ได้รับพระพรเถิด