แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 149
เพลงฉลองชัย

สดด บทนี้เชิญชวนประชาชนให้ขับร้องและเต้นรำสรรเสริญพระเจ้า แต่ประชาชนยังถือดาบพร้อมที่จะปกป้องนครศิโยนอีกด้วย สดด บทนี้น่าจะมีกำเนิดขึ้นในพิธีกรรมเฉลิมฉลองชัยชนะที่อิสราเอลเคยพิชิตศัตรูในอดีต เป็นการแสดงการต่อสู้ให้อนุชนในปัจจุบันได้แลเห็น และเป็นประกันว่าเขาจะได้รับชัยชนะด้วยเมื่อจะต้องต่อสู้ในอนาคต คริสตชนไม่ควรจะใช้ดาบเพื่อต่อสู้กับศัตรูของพระศาสนจักร (เทียบ มธ 26:52) แต่เขาอาจใช้ “อาวุธยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า” (อฟ 6:11) “เกราะศีรษะแห่งความรอดพ้น ดาบของพระจิตเจ้า ซึ่งได้แก่พระวาจาของพระเจ้า” (เทียบ อฟ 6:17) เพื่อต่อสู้กับศัตรูฝ่ายจิตที่มีกำลังเหนือกว่าได้ (เทียบ อฟ 6:12)1    อัลเลลูยา
    จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์
        จงสรรเสริญพระองค์ในที่ชุมนุมของผู้จงรักภักดีต่อพระองค์
2    อิสราเอลจงชื่นชมในพระผู้สร้างของตน
        ลูกหลานแห่งศิโยนจงยินดีในกษัตริย์ของตน
3    เขาทั้งหลายจงร่ายรำสรรเสริญพระนามของพระองค์
        จงเล่นรำมะนาและพิณใหญ่ถวายสดุดีแด่พระองค์
4    เพราะพระยาห์เวห์ทรงรักประชากรของพระองค์
        ประทานชัยชนะแก่ผู้ต่ำต้อยให้เป็นดังมงกุฎประดับศีรษะ
5    ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จงร่าเริงในความรุ่งเรือง
        จงโห่ร้องยินดี แม้ในยามค่ำคืน
6    ปากของเขายกย่องสรรเสริญพระเจ้า
        มือของเขาถือดาบสองคม
7    เพื่อตอบสนองนานาชาติให้สมแค้น
        และลงโทษชนชาติทั้งหลาย
8    เพื่อล่ามกษัตริย์ทั้งหลายด้วยสายโซ่
        และจองจำบรรดาเจ้านายด้วยตรวนเหล็ก
9    เพื่อปฏิบัติตามพระวินิจฉัยที่เขียนไว้ปรักปรำเขา
        นี่เป็นเกียรติแก่ผู้จงรักภักดีทุกคนของพระองค์
    อัลเลลูยา