แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 141(Vg 140)
คำวอนขออย่าให้แพ้การประจญ

ผู้ประพันธ์ใช้ สดด ประเภทคำอ้อนวอนบทนี้แสดงความปรารถนาจะถอยห่างจากคนชั่ว ที่พยายามชักชวนเขาให้มาร่วมโต๊ะเพื่อสร้างมิตรภาพและดำเนินชีวิตแบบเดียวกัน เขาวอนขอพระเจ้าให้ประทานกำลังและทรงคุ้มครองไม่ให้เขาต้องพ่ายแพ้ต่อการประจญ คริสตชนจะต้องประสบกับสถานการณ์คล้ายกันนี้ด้วย พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนให้เราเฝ้าระวังและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไม่ต้องพ่ายแพ้แก่การประจญ (เทียบ มธ 6:13; 26:41)
เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ โปรดรีบเสด็จมาเถิด
        โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์
2    ขอให้คำภาวนาของข้าพเจ้าเป็นดั่งกำยานเฉพาะพระพักตร์พระองค์
        ขอให้มือของข้าพเจ้าที่ชูขึ้นหาพระองค์เป็นดั่งเครื่องบูชาในยามเย็น
3    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงวางยามเฝ้าปากของข้าพเจ้าไว้
        ขอทรงวางยามไว้ตรงประตูริมฝีปากของข้าพเจ้า
4    ขออย่าทรงปล่อยให้ใจข้าพเจ้าเอนเอียงไปยังความชั่วร้าย
        เพื่อจะไม่ต้องกระทำกิจการอธรรมกับบุคคลชั่วร้าย
    ข้าพเจ้าจะไม่ยอมลิ้มรสอาหารโอชาของเขา
5    ผู้ชอบธรรมจะตำหนิข้าพเจ้าก็ได้
        ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จะตักเตือนข้าพเจ้าก็ได้
   การกระทำเช่นนี้จะเป็นเหมือนน้ำมันหอมบนศีรษะของข้าพเจ้า
        ศีรษะของข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธน้ำมันนี้
    แต่ข้าพเจ้าจะอธิษฐานภาวนาต่อไปต่อสู้การกระทำของคนชั่วร้าย
6    บรรดาผู้พิพากษาของเขาจะถูกโยนจากหน้าผา
        และจะได้ยินว่าถ้อยคำของข้าพเจ้านั้นอ่อนหวาน
7    "เช่นเดียวกับหินโม่ที่แตกละเอียดอยู่บนพื้นดิน
    กระดูกของเขาก็กระจายเกลื่อนอยู่ตรงปากทางสู่แดนมรณะ"
8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเบนสายตามาหาพระองค์
        ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์ โปรดอย่าทรงทิ้งข้าพเจ้าไว้ให้ตายเลย
9    โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากบ่วงแร้วที่เขาวางไว้
        และจากคนชั่วร้ายที่คอยซุ่มทำร้ายข้าพเจ้า
10    ขอให้คนชั่วร้ายทุกคนตกลงไปติดข่ายของตน
        ขณะที่ข้าพเจ้าเดินผ่านไปอย่างปลอดภัย