แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 140
คำวอนขอให้พ้นจากคนชั่วร้าย

สดด บทนี้เป็นตัวอย่างของเพลงสดุดีอ้อนวอนที่ผู้ประพันธ์วอนขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากศัตรู ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาที่ใช้กันเป็นสูตรบรรยายถึงความทุกข์ที่ได้รับ เราจึงไม่อาจบอกได้ว่าเขาอยู่ในสภาพการณ์อย่างไรแน่ อาจจะเป็นการดีถ้าจะเข้าใจว่า สดด บทนี้กล่าวถึงประสบการณ์อันขมขื่นของประชากรอิสราเอล เมื่อถูกชนต่างชาติเบียดเบียนข่มเหงตลอดเวลาในอดีต ประวัติของพระศาสนจักรและของคริสตชนแต่ละคนก็เป็นเช่นนี้บ่อยๆ เพราะฉะนั้นเพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นคำภาวนาของคริสตชนได้อย่างดี
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด1   ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคนชั่วร้าย
        โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าให้พ้นจากคนที่ใช้ความรุนแรง
2    เขาวางแผนชั่วร้ายในใจ
        ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาททุกวัน
3    ลิ้นของเขาแหลมคมคล้ายลิ้นงู
        พิษร้ายของงูเห่าอยู่ใต้ริมฝีปากของเขา
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
4    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงพิทักษ์ข้าพเจ้าไว้ให้พ้นจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย
        โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าให้พ้นจากคนที่ใช้ความรุนแรง
        เขาวางแผนทำให้ข้าพเจ้าสะดุดล้ม
5    คนเย่อหยิ่งซ่อนบ่วงแร้วดักข้าพเจ้า
        ขึงเชือกและตาข่าย
        วางกับดักไว้จับข้าพเจ้าริมทางเดินa
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
6    ข้าพเจ้าทูลพระยาห์เวห์ว่า "พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า
        ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังเสียงวอนขอของข้าพเจ้า
7    ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นพละกำลังที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
        ทรงปกป้องศีรษะข้าพเจ้าในวันสู้รบ
8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงโปรดให้คนชั่วร้ายได้รับตามที่ต้องการ
        ขออย่าทรงปล่อยให้แผนการของเขาประสบความสำเร็จ
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
9    ขออย่าให้ผู้ที่รุมล้อมข้าพเจ้ายกศีรษะขึ้น
        ขอให้ความชั่วร้ายจากริมฝีปากของเขาตกออยู่กับเขาเถิด
10    ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ถ่านที่ลุกเป็นไฟตกเหนือเขาดังสายฝน
        ขอทรงเหวี่ยงเขาลงไปในเหวลึก จนเขาลุกขึ้นมาไม่ได้
11    ขออย่าให้คนที่ใส่ร้ายผู้อื่นอยู่อย่างมั่นคงบนแผ่นดิน
        ความชั่วร้ายจงตามล่าคนที่ใช้ความรุนแรงจนพินาศ
12  ข้าพเจ้ารู้ว่าพระยาห์เวห์จะประทานความยุติธรรมแก่ผู้ขัดสน
        และจะทรงป้องกันคดีของคนยากจน
13    ถูกต้องแล้ว ผู้ชอบธรรมจะสรรเสริญพระนามของพระองค์
    ผู้สุจริตจะดำรงชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์