แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 94
พระเจ้าทรงเที่ยงธรรม

    สดด บทนี้เป็นทั้งคำอ้อนวอน ขอบพระคุณและบทประพันธ์ประเภท "ปรีชาญาณ" ผู้กล่าวข้อความใน สดด บทนี้คงมีตำแหน่งทางการ เช่นเป็นประกาศกหรือกษัตริย์ เขากล่าวถึงการกระทำที่เลวร้ายของคนชั่ว และเตือนคนชั่วเหล่านั้นว่าพระเจ้าผู้ทรงล่วงรู้ทุกสิ่งทรงทราบว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ แล้วผู้ประพันธ์แสดงความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเขา และคนดีมีธรรมทั้งหลายให้ปลอดภัยจากคนชั่วเหล่านั้น   เมื่อใช้ สดด บทนี้ภาวนา คริสตชนอาจคิดถึงสมาชิกหลายคนของสังคมที่กำลังเผชิญกับความอยุติธรรมและถูกข่มเหง เขากำลังร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้พระองค์เสด็จมาช่วยเหลือ และประทานความยุติธรรมให้เขา1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ประทานความยุติธรรม
        ข้าแต่พระเจ้าผู้ประทานความยุติธรรม โปรดทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์เถิด
2    องค์พระผู้พิพากษาแผ่นดิน โปรดทรงลุกขึ้นเถิด
        โปรดทรงตอบสนองคนหยิ่งยโสให้สาสมเถิด
3    ข้าแต่พระยาห์เวห์ อีกนานเพียงใดที่คนชั่วร้าย
        อีกนานเพียงใดที่คนชั่วร้ายยังจะร่าเริงอยู่ได้?
4    ผู้กระทำชั่วทั้งหลายกล่าวร้าย
        พูดจาโอหังและโอ้อวด
5    ข้าแต่พระยาห์เวห์ เขาเหล่านั้นเหยียบย่ำประชากรของพระองค์
        เขาข่มเหงผู้รับมรดกของพระองค์
6    เขาฆ่าหญิงม่ายและชายต่างด้าว
        เขาสังหารลูกกำพร้า
7    เขาคิดว่า "พระยาห์เวห์ทรงมองไม่เห็น
        พระเจ้าแห่งยาโคบไม่เอาพระทัยใส่"
8    เจ้าคนเบาปัญญาในหมู่ประชากรเอ๋ย จงเข้าใจเถิด
        เจ้าคนโง่เอ๋ย เมื่อใดจะฉลาด
9    พระองค์ผู้ทรงสร้างหูจะไม่ทรงได้ยินกระนั้นหรือ?
        พระองค์ผู้ทรงสร้างนัยน์ตาจะทรงมองไม่เห็นหรือ?
10    พระองค์ผู้ทรงอบรมสั่งสอนนานาชาติจะไม่ทรงลงโทษหรือ?
        พระองค์ทรงสั่งสอนความรู้แก่มนุษย์
11    พระยาห์เวห์ทรงทราบความคิดของมนุษย์
        ว่าเป็นเพียงลมหายใจเฮือกเดียว
12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ที่พระองค์ทรงอบรมสั่งสอนย่อมเป็นสุข
        พระองค์ทรงสอนเขาให้รู้ธรรมบัญญัติของพระองค์
13    พระองค์จะประทานการพักผ่อนแก่เขาในวันเคราะห์ร้าย
        จนกว่าหลุมจะถูกขุดสำหรับคนชั่ว
14    พระยาห์เวห์จะไม่ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์
        จะไม่ทรงละทิ้งมรดกของพระองค์
15    เพราะการวินิจฉัยจะกลับเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่ง
        และผู้มีใจซื่อตรงทั้งหลายก็จะดำเนินตาม
16    ผู้ใดจะลุกขึ้นมาเคียงข้างข้าพเจ้าเพื่อต่อสู้กับคนชั่วร้าย
       ผู้ใดจะยืนอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อต่อสู้กับผู้กระทำความชั่ว?
17    หากพระยาห์เวห์ไม่เสด็จมาช่วยข้าพเจ้า
     ในไม่ช้าข้าพเจ้าคงจะไปอาศัยอยู่ในแดนแห่งความเงียบสงัด
18    เมื่อข้าพเจ้าพูดว่า "เท้าของข้าพเจ้ากำลังลื่นไถล"
        ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ก็จะเข้ามาค้ำจุนข้าพเจ้า
19    เมื่อข้าพเจ้ามีความกังวลใจหลายเรื่อง
        พระองค์ก็ประทานกำลังใจและความยินดีแก่ข้าพเจ้า
20    ศาลอธรรมที่ใช้ข้อกำหนดเพื่อก่อความทุกข์
        จะเป็นพันธมิตรกับพระองค์ได้หรือ?
21    คนเหล่านั้นร่วมกันทำร้ายชีวิตของผู้ชอบธรรม
        และตัดสินประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์
22    แต่พระยาห์เวห์ทรงเป็นป้อมปราการสำหรับข้าพเจ้า
        พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นหลักศิลาลี้ภัยของข้าพเจ้า
23    พระองค์จะทรงบันดาลให้ความชั่วที่เขากระทำกลับมาทำร้ายเขา
        พระองค์จะทรงทำลายล้างเขาเพราะความชั่วร้ายของเขา
    พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะทรงทำลายเขาโดยสิ้นเชิง