แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 93
พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์

    สดด บทนี้เป็นบทหนึ่งในบรรดาเพลงสรรเสริญที่เกี่ยวข้องกับพิธีราชาภิเษก เฉลิมฉลองอำนาจปกครองของพระเจ้าเหนือชนชาติต่างๆทั่วโลก สดด 93 เฉลิมฉลองชัยชนะของพระเจ้าเหนืออำนาจความปั่นป่วนวุ่นวายยิ่งใหญ่ของน้ำ เมื่อทรงเนรมิตสร้างโลก (เทียบ ปฐก 1) สดด บทนี้ยืมภาษาและสำนวนตำนานเทพจากศาสนาของชาวคานาอันมาใช้เช่นเดียวกับ สดด 29 ทำให้หลายคนคิดว่า สดด บทนี้เป็นบทเพลงที่โบราณที่สุดบทหนึ่งในหนังสือเพลงสดุดี คริสตชนอาจขับร้องเพลงสดุดีบทนี้เพื่อสรรเสริญพระคริสตเจ้า ที่ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองจักรวาลทั้งสิ้น พระองค์ทรงรับอำนาจปกครองยิ่งใหญ่นี้ มาจากชัยชนะที่ทรงมีต่อบาปและผลร้ายทั้งสิ้นของมัน1    พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ ทรงความรุ่งเรืองเป็นอาภรณ์
        พระยาห์เวห์ทรงพระอานุภาพห้อมล้อมเป็นอาภรณ์
    โลกตั้งอยู่อย่างมั่นคง จะไม่มีวันสั่นสะเทือน
2    พระบัลลังก์ของพระองค์ตั้งมั่นอยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม
        พระองค์ทรงดำรงอยู่ตลอดมา
3    ข้าแต่พระยาห์เวห์ สายน้ำทั้งหลายส่งเสียงขึ้นมา
        สายน้ำทั้งหลายส่งเสียงขึ้นมา
        สายน้ำทั้งหลายส่งเสียงกึกก้องดังเสียงฟ้าคะนอง
4    แต่ยิ่งใหญ่กว่าเสียงของน้ำมากมาย
        ยิ่งใหญ่กว่าเสียงคลื่นในท้องทะเล
        พระยาห์เวห์ทรงความยิ่งใหญ่ในสวรรค์
5    กฤษฎีกาของพระองค์มั่นคงอย่างยิ่ง
        ความศักดิ์สิทธิ์คู่ควรกับบ้านของพระองค์
        ข้าแต่พระยาห์เวห์ วันนี้และตลอดไปในอนาคต