แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 91
บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระเจ้า

    สดด บทนี้จัดอยู่ในประเภท "ปรีชาญาณ" แสดงความวางใจเต็มที่ต่อพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพและพร้อมที่จะปกป้องผู้ที่เข้ามาพึ่งพระองค์ในพระวิหารให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวง พันธสัญญาใหม่อ้างข้อความจาก สดด บทนี้เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่าบรรดาศิษย์จะได้รับความคุ้มครองจากพระเจ้าในงานแพร่ธรรม (มก 16:18; ลก 10:19) คริสตชนแต่ละคนกำลังเดินทางมุ่งสู่นครเยรูซาเล็มในสวรรค์  แต่การเดินทางนี้เต็มไปด้วยอันตรายต่างๆ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นจะทรงช่วยป้องกันเราได้ "เพราะเรามิได้ต่อสู้กับพลังมนุษย์ แต่ต่อสู้กับนิกรเจ้าและนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วช้าที่อยู่บนท้องฟ้า" (อฟ 6:12)1    ท่านผู้อาศัยอยู่ในที่คุ้มครองของพระผู้สูงสุด
        และพำนักอยู่ใต้ร่มเงาของพระผู้ทรงสรรพานุภาพ
2    จงทูลพระยาห์เวห์ว่า "พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้า และทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า
        พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์
3    พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากบ่วงแร้วของนายพราน
        ให้พ้นจากโรคระบาดที่นำความตายมาให้
4    พระองค์จะทรงปกป้องท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์
        ท่านจะมีที่ลี้ภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์
    ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่กำบังและเป็นเกราะป้องกัน
5    ท่านจะไม่ต้องกลัวความน่าพรั่นพรึงในเวลากลางคืน
        หรือกลัวลูกธนูที่พุ่งไปในเวลากลางวัน
6    กลัวโรคระบาดที่เดินอยู่ในความมืด
        หรือกลัวโรคติดต่อที่คร่าชีวิตตอนเที่ยงวัน
7    แม้คนนับพันจะล้มลงข้างท่าน
        หรือคนนับหมื่นร่วงอยู่ทางขวามือของท่าน
        แต่ท่านก็จะยังคงปลอดภัย
8    ท่านเพียงแต่เปิดตาดู
        ท่านก็จะเห็นว่าคนชั่วร้ายถูกลงโทษ
9    ท่านพูดว่า "พระยาห์เวห์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้า"
        ท่านทำให้พระผู้สูงสุดเป็นที่พำนักของท่าน
10     ไม่มีอันตรายใดจะเกิดขึ้นกับท่าน
        ไม่มีภัยพิบัติใดจะเข้ามาใกล้กระโจมของท่าน
11    เพราะพระองค์ทรงบัญชาบรรดาทูตสวรรค์ไว้แล้ว
        ให้พิทักษ์รักษาท่าน ไม่ว่าท่านจะไปทางไหน
12    ทูตสวรรค์จะโอบอุ้มท่านไว้
        มิให้เท้าของท่านสะดุดก้อนหิน
13    ท่านจะเดินเหยียบงูเห่าและงูพิษ
        ท่านจะย่ำสิงโตหนุ่มและนาคราช
14    เราจะช่วยเขาให้รอดพ้น เพราะเขาไว้ใจเรา
        เราจะพิทักษ์รักษาเขา เพราะเขารู้จักนามของเรา
15    เมื่อเขาร้องเรียกหาเรา เราก็จะตอบเขา
        เราจะอยู่กับเขาในยามทุกข์ยาก
        เราจะช่วยเขาให้รอดพ้นและจะให้เกียรติยศแก่เขา
16    เราจะให้เขามีอายุยืนยาวและมีความสุข
        เราจะแสดงว่าเราเป็นผู้ช่วยเขาให้รอดพ้น