แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 81
สำหรับเทศกาลอยู่เพิง

เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงฉลองการเก็บเกี่ยวของชาวอิสราเอล ซึ่งรู้จักกันในนาม "ฉลองเทศกาลอยู่เพิง" งานฉลองนี้เป็นการแสดงความยินดีขอบพระคุณพระเจ้า ซึ่งทำกันในวันเพ็ญเดือนกันยายน เมื่อเขาเก็บเกี่ยวพืชผลเสร็จ ผู้มาชุมนุมกันในพระวิหารได้ยินประกาศกประจำพระวิหารประกาศพระดำรัสของพระเจ้าให้ทุกคนฟัง ว่าพระเจ้าเคยทรงช่วยประชากรของพระองค์ออกมาจากประเทศอียิปต์ (ข้อ 6-8) และทรงบัญชาให้เขาเชื่อฟังพระองค์อย่างไร (ข้อ 8-10) การไม่ยอมเชื่อฟังจะทำให้ประชากรได้รับโทษ (ข้อ 11-12) แต่ถ้าเขาเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้าจะทรงปกป้องเขาและประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินของเขา (ข้อ 13-16) พระพรต่างๆ ที่เราคริสตชนได้รับจากพระเจ้าผ่านทางพระคริสตเจ้า เชิญชวนเราให้เชื่อฟังพระวาจาของพระองค์อย่างสมบูรณ์ พิธีบูชาของพระคุณแต่ละครั้งเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่างๆ ที่เราได้รับ และเป็นการรื้อฟื้นความตั้งใจว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าตลอดไป
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนองเพลง........ของกาธ  เพลงสดุดีของอาศาฟ1    จงขับร้องด้วยความยินดีถวายพระเจ้าผู้ทรงเป็นพละกำลังของเรา
        จงโห่ร้องถวายชัยแด่พระเจ้าแห่งยาโคบ
2    จงเริ่มบรรเลงดนตรี ตีรำมะนาเถิด
        จงดีดพิณใหญ่น้อยอย่างไพเราะ
3    จงเป่าแตรในวันต้นเดือน
    และในวันพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็นวันฉลองของเรา
4    เพราะอิสราเอลมีข้อกำหนดเช่นนี้
    ตามที่พระเจ้าแห่งยาโคบทรงบัญชาไว้
5    เป็นพระราชกฤษฎีกาที่ทรงกำหนดไว้แก่โยเซฟ
        เมื่อพระองค์เสด็จมาสู้รบกับแผ่นดินอียิปต์
    ข้าพเจ้าได้ยินเสียงที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน กล่าวว่า
6    "เราให้บ่าของเขาเป็นอิสระจากภาระหนักที่แบกอยู่
        ให้มือของเขาวางกระจาดลง
7    ท่านเรียกเราในยามทุกข์ร้อน เราก็ได้ช่วยท่าน
        เราตอบท่านด้วยเสียงฟ้าร้องจากที่ซ่อนของเรา
        เราทดสอบท่านที่บ่อน้ำแห่งเมรีบาห์"
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
8    ประชากรของเราเอ๋ย จงฟังเถิด เมื่อเราเตือนท่าน
        อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเราสักครั้งเถิด
9    จงอย่านับถือพระอื่นที่ไม่รู้จัก
        อย่ากราบไหว้พระต่างด้าว
10    เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน
        ผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์
        จงเพียงแต่อ้าปาก แล้วเราจะเลี้ยงท่านให้อิ่ม
11    แต่ประชากรของเรากลับไม่ฟังเสียงของเรา
        อิสราเอลไม่ยอมเชื่อฟังเราเลย
12    เราจึงปล่อยให้จิตใจของเขาดื้อรั้นต่อไป
        ให้เขาทำตามแผนการของตน
13    ถ้าประชากรของเราเพียงแต่จะฟังเราบ้าง
        ถ้าอิสราเอลเพียงแต่จะยอมเดินตามทางของเรา
14    เราคงจะปราบศัตรูของเขาโดยฉับพลัน
        คงจะใช้มือของเราต่อสู้กับคู่อริของเขา
15    ผู้ที่เกลียดชังพระยาห์เวห์คงจะยอมจำนนต่ออิสราเอล
        ชะตากรรมของคนเหล่านั้นคงถูกกำหนดไว้ตลอดไป
16    เราคงจะเลี้ยงดูอิสราเอลfด้วยข้าวสาลีที่ดีเลิศ
        คงจะให้เขากินน้ำผึ้งจากหินผาจนอิ่ม