แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 64
ขอพระเจ้าทรงลงโทษผู้ใส่ร้าย

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนอีกบทหนึ่งของผู้ที่ต้องรับความทุกข์จากคนชั่วที่คอยรังแกคนชอบธรรม อย่างไรก็ตามผู้ประพันธ์มีความมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงบันดาลให้คนชั่วได้รับความทุกข์ยากที่เขาวางแผนจะให้คนชอบธรรมได้รับ แล้วทุกคนก็จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงควบคุมสถานการณ์ และจะได้สรรเสริญพระองค์ ในฐานะคริสตชนเราคงไม่หวัง และแน่นอนเราคงไม่ต้องการให้พระเจ้าทรงลงโทษคนชั่วที่เบียดเบียนเราในทันที เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนและแบบฉบับของพระเยซูเจ้า โดยให้อภัยและภาวนาสำหรับผู้ที่ทำร้ายเรา แล้วมอบทุกสิ่งไว้ให้พระเจ้าทรงจัดการเอง
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า ยามข้าพเจ้าคร่ำครวญ
        โปรดทรงปกป้องชีวิตของข้าพเจ้าจากศัตรูที่ข่มขู่ข้าพเจ้า
2    โปรดทรงซ่อนข้าพเจ้าจากแผนร้ายของคนอธรรม
        จากกลุ่มอันธพาลที่ก่อการร้าย
3    เขาลับลิ้นของตนให้คมประดุจมีดดาบ
        กล่าวถ้อยคำด่าแช่งเหมือนยิงลูกธนู
4    ยิงจากที่ซุ่มไปยังผู้บริสุทธิ์
        ยิงทันทีโดยไม่กลัว
5    เขาสนับสนุนกันในกิจการชั่วร้าย
        เขาตกลงกันที่จะวางกับดักซ่อนไว้
        พูดว่า "ใครจะมาเห็นเรา"
6    เขาวางแผนชั่วร้ายและพูดว่า "เราวางแผนอย่างดี
        คนฉลาดย่อมวางแผนได้ลึกล้ำ"
7    แต่พระเจ้าทรงยิงเขาเหล่านั้นด้วยลูกธนูของพระองค์
        เกิดเป็นแผลบาดเจ็บขึ้นในทันใด
8    ทรงบันดาลให้เขาล้มลงเพราะลิ้นของเขา
        ทุกคนที่เห็นเขาก็โคลงศีรษะ
9    แต่ละคนจะตกใจกลัว
        ประกาศถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ
        และเข้าใจพระราชกิจของพระองค์
10    ผู้ชอบธรรมจะยินดีในพระยาห์เวห์
        จะลี้ภัยมาพึ่งพระองค์
    ผู้มีใจซื่อตรงจะสรรเสริญพระองค์