แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 62
ความหวังในพระเจ้าเท่านั้น

สดด บทนี้เป็นบทเพลงแสดงความวางใจต่อพระเจ้า ในภาคแรกผู้ประพันธ์แสดงความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งมาจากพระเจ้า ซึ่งเราต้องมอบความวางใจไว้กับพระองค์เสมอ ในภาคที่สองผู้ประพันธ์ใช้ลีลาของวรรณกรรมแบบปรีชาญาณ แนะนำประชาชนให้มีความมั่นใจในพระเจ้าเท่านั้น มนุษย์และทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่อาจประกันได้ว่าเราจะมีความปลอดภัย พระเยซูเจ้าก็ทรงสอนเช่นนี้ด้วย (เทียบ ยน 2:24-25; ลก 12:22-34)
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง   ตามทำนองของเจดูธูน   เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด1    วิญญาณข้าพเจ้าพักผ่อนในพระเจ้าเท่านั้น
        ความรอดพ้นของข้าพเจ้ามาจากพระองค์
2    พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นหลักศิลาและทรงเป็นความรอดพ้นของข้าพเจ้า
        ทรงเป็นที่มั่นป้องกันข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว
3    ท่านทั้งหลายจะร่วมกันโจมตีคนคนเดียวเพื่อทำลายเขาอีกนานเท่าไร
        ประดุจทำลายกำแพงที่เอนจนใกล้จะล้ม
                หรือรั้วที่คลอนแคลน
4    เขาทั้งหลายคิดแต่จะผลักคู่อริลงจากที่สูง
        เขาพอใจในการพูดเท็จ
    ปากเขาพูดอวยพร แต่ใจคิดสาปแช่ง
                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)
5    วิญญาณข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักผ่อนในพระเจ้าเท่านั้น
        ความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์
6    พระองค์ทรงเป็นหลักศิลาและทรงเป็นความรอดพ้นของข้าพเจ้า
        ทรงเป็นที่มั่นป้องกันข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว
7    ความรอดพ้นและเกียรติยศของข้าพเจ้าอยู่ในพระเจ้า
        หลักศิลาแข็งแกร่งและที่หลบภัยของข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์
8    ประชากรเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ทุกเวลา
        จงระบายความในใจของท่านให้พระองค์ทรงทราบ
        พระเจ้าทรงเป็นที่หลบภัยสำหรับเรา
                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)
9    ใช่แล้ว สามัญชนคือลมเพียงวูบเดียว
        ผู้มีตระกูลสูงก็เป็นเพียงภาพลวงตา
    ถ้านำมาขึ้นตาชั่งด้วยกัน ก็ยังเบากว่าลมวูบเดียว
10    ท่านทั้งหลายอย่าวางใจในการใช้ความรุนแรง
        อย่าหวังในการลักขโมย
    ทรัพย์สมบัติแม้จะมีมากเพียงใด ก็อย่าติดใจ
11    พระเจ้าตรัสไว้ครั้งหนึ่ง
        ข้าพเจ้าได้ยินมาสองครั้ง ว่าพลังเป็นของพระเจ้า
12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักมั่นคงเป็นของพระองค์
        พระองค์ทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขา