แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 58
พระเจ้าทรงพิพากษาผู้พิพากษาทั้งหลายบนแผ่นดิน


สดด บทนี้มีลีลาคล้ายกับประกาศกกล่าวโทษความผิดของประชากร ผู้พิพากษาไม่ซื่อตรงถูกกล่าวโทษเพราะตัดสินอย่างอยุติธรรมและดังนี้จึงทรยศต่อพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระตุลาการสูงสุดของประชากรอิสราเอล บรรดาผู้พิพากษาจะต้องเป็นผู้แทนของพระองค์ในการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน ผู้ประพันธ์ใช้ถ้อยคำรุนแรงสาปแช่งให้คนชั่วเหล่านี้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง  แม้ว่าพระศาสนจักรไม่ใช้ สดด บทนี้ในพิธีกรรม (ทำวัตร) ความรู้สึกกระหายความยุติธรรมที่เพลงสดุดีบทนี้แสดงออก นับว่าเป็นคำเตือนใจอย่างดีสำหรับผู้มีอำนาจปกครอง รวมทั้งผู้พิพากษาด้วย ว่าความไม่ซื่อตรงในการปกครอง หรือตัดสินคดีความเรียกร้องพระพิโรธจากพระเจ้า
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนองเพลง "อย่าทำลาย"    มิคตามของกษัตริย์ดาวิด1    ท่านทั้งหลายผู้ทรงอำนาจ ท่านตัดสินอย่างยุติธรรม
        และพิพากษามนุษย์อย่างเที่ยงธรรมหรือ?
2    เปล่าเลย ท่านวางแผนชั่วร้ายในใจ
        และมือของท่านก็พร้อมที่จะก่อความทารุณในแผ่นดิน
3    คนชั่วร้ายหลงทางตั้งแต่ในครรภ์มารดา
        คนพูดเท็จเดินบนทางที่ผิดตั้งแต่เกิดมา
4    เขามีพิษร้ายเหมือนอสรพิษ
        เขาอุดหูเหมือนงูเห่าที่ไม่ได้ยินอะไร
5    ไม่ได้ยินเสียงปี่ของหมองู
        แม้ของหมองูที่เชี่ยวชาญ
6    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงทำลายฟันของเขาให้หมดปาก
        ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงหักเขี้ยวของสิงห์หนุ่มเหล่านี้เสีย
7    ขอให้เขาสูญหายเหมือนน้ำที่ไหลหมดไป
        ขอให้เขาเหี่ยวแห้งเหมือนหญ้าที่ถูกเหยียบย่ำ
8    ให้เดินผ่านเหมือนตัวทากทิ้งรอยที่ละลายหายไป
        เหมือนลูกกรอกที่ไม่เห็นแสงตะวัน
9    ก่อนที่หม้อของท่านจะรู้สึกความร้อนจากต้นหนามที่เป็นเชื้อเพลิง
        เขาจะถูกกวาดไปทั้งเป็นเหมือนถูกลมหอบ
10    ผู้ชอบธรรมจะยินดีเมื่อเห็นคนอธรรมถูกลงโทษ
        เขาจะล้างเท้าในโลหิตของคนชั่วร้าย
11    ผู้คนจะกล่าวว่า "ใช่แล้ว ผู้ชอบธรรมจะได้รางวัล
        เพราะมีพระเจ้าอยู่จริง พระองค์ประทานความเป็นธรรมบนแผ่นดิน"