แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 56
ความวางใจในพระเจ้า

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนซึ่งผู้ประพันธ์แสดงความไว้วางใจมั่นคงต่อพระเจ้า แม้เขาจะมีศัตรูมากมาย เขาก็มั่นใจว่าไม่มีมนุษย์คนใดจะทำร้ายเขาได้ เขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ยากและน้ำตาของเขา เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นมารีย์ร้องไห้อาลัยถึงลาซารัสพี่ชาย พระองค์ก็ทรงกันแสงด้วย (ยน 11:33-35) คริสตชนที่อยากติดตามพระยุคลบาทของพระอาจารย์ก็จะ "เป็นทุกข์ร้องไห้" ด้วยสักวันหนึ่ง ขณะที่โลกที่เป็นศัตรูร่าเริงยินดี (ยน 16:20) แต่ในที่สุดพระเจ้า "จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดออกจากตาของเขา" และแล้วจะไม่มีการร้องไห้หรือความทุกข์อีกต่อไป (วว 21:4)
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนอง "นกพิราบแห่งต้นโอ๊คในแดนไกล"   มิคตามของกษัตริย์ดาวิด เมื่อชาวฟิลิสเทียกักขังพระองค์ไว้ที่เมืองกัท1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าเถิด เพราะเขาทั้งหลายเบียดเบียนข้าพเจ้า
        เขาโจมตีและข่มเหงข้าพเจ้าตลอดวัน
2    บรรดาศัตรูเบียดเบียนข้าพเจ้าตลอดวัน
        พวกที่โจมตีข้าพเจ้าจากที่สูงนั้นมีจำนวนมากมาย

3    ยามที่ข้าพเจ้าหวาดกลัว ข้าพเจ้าก็วางใจในพระองค์
4    ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า ข้าพเจ้าสรรเสริญพระวาจาของพระองค์
        ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า และไม่หวั่นกลัว
        มนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้?

5    ตลอดวัน เขาบิดเบือนคำพูดของข้าพเจ้า
        เขาคิดแต่จะวางแผนทำร้ายข้าพเจ้า
6    เขารวมหัวกันคอยดักซุ่ม แอบดูความเคลื่อนไหวของข้าพเจ้า
        คอยเอาชีวิตของข้าพเจ้า
7    เพราะความชั่วร้ายประการนี้ ขอพระองค์ทรงละทิ้งเขา
        ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงทำลายชนชาติเหล่านี้ด้วยพระพิโรธ
8    พระองค์ทรงนับการระเหเร่ร่อนทุกก้าวของข้าพเจ้า
        ทรงเก็บน้ำตาของข้าพเจ้าไว้ในถุงหนังของพระองค์
        --ทั้งหมดนี้มีบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์มิใช่หรือ?--
9    แล้วศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าจะหันหลังกลับไป
        ในวันที่ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์
        ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า
10    ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า ข้าพเจ้าสรรเสริญพระวาจาของพระองค์
        ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าสรรเสริญพระวาจา
11    ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า และไม่หวั่นกลัว
        มนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้?
12    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าบนบานไว้กับพระองค์
        ข้าพเจ้าจึงจะถวายบูชาขอบพระคุณพระองค์
13    เพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความตาย
        ทรงค้ำจุนเท้าข้าพเจ้ามิให้ล้ม
        เพื่อจะได้เดินอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า ในแสงสว่างแห่งผู้เป็น