แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 52
ชะตากรรมของผู้ทรงอำนาจ

สดด บทนี้มีเนื้อหาเป็นคำกล่าวโทษคนยโสที่กล่าวเท็จทำลายชื่อเสียงของเพื่อนบ้าน ผู้ประพันธ์กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงขจัดเขาไปจากแผ่นดินของผู้เป็น แล้วนั้นบรรดาผู้ชอบธรรมก็จะมีความยินดีและสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงขจัดศัตรูเช่นนี้ออกไปได้ คริสตชนจะต้องอ่าน สดด บทนี้ในบริบทของข้อความที่นักบุญยากอบกล่าวไว้ โดยเฉพาะในเรื่องผลร้ายของคำพูด (ยก 3:6) เรารู้ดีว่าคำพูดใส่ร้ายอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่มีวันจะแก้ไขได้
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทกวีสอนใจ ของกษัตริย์ดาวิด เมื่อโดเอคชาวเอโดมเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาอูล ทูลให้ทรงทราบว่าดาวิดได้ไปที่บ้านของอาคีเมเลค1    ท่านผู้ทรงอำนาจเอ๋ย ทำไมท่านจึงภูมิใจในความชั่ว
        และลบหลู่aความรักมั่นคงของพระเจ้าอยู่ทุกวัน
2    ลิ้นของท่านวางแผนทำลาย
        และคมเหมือนมีดโกน คอยแต่จะหลอกลวง
3    ท่านรักความชั่วมากกว่าความดี
        รักความเท็จมากกว่าความจริง
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
4    ลิ้นที่หลอกลวงเอ๋ย  ท่านรักคำพูดที่มุ่งทำลาย
5    แต่พระเจ้าจะทรงบดขยี้ท่านตลอดไป
        จะทรงทำลายท่าน
    และกระชากท่านออกจากกระโจมที่อาศัย
        จะทรงถอนท่านออกจากแผ่นดินของผู้เป็น
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
6    บรรดาผู้ชอบธรรมจะเห็นและจะตกตะลึง
        จะเยาะเย้ยเขาพูดว่า
7    "สาสมแล้วผู้ที่ไม่ยอมพึ่งพระเจ้า
        แต่กลับวางใจในความมั่งคั่งมากมายของตน
            และสร้างอำนาจจากอาชญากรรม"
8    แต่ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเทศเขียวสดอยู่ในบ้านของพระเจ้า
        วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจ
9    ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปสำหรับสิ่งที่ทรงกระทำ
        ข้าพเจ้าหวังในพระนามของพระองค์
        และจะประกาศความดีแห่งพระนาม
            ต่อหน้าผู้จงรักภักดีต่อพระองค์