แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 45
เพลงในวโรกาสอภิเษกสมรส


สดด บทนี้เป็นบทประพันธ์สำหรับงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์แห่งอิสราเอลพระองค์หนึ่ง กับเจ้าหญิงต่างชาติชาวไซดอนแห่งฟีนีเชีย กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงเลือกสรรกษัตริย์ กล่าวถึงบทบาทของกษัตริย์ ในการปกครองแทนพระยาห์เวห์ กล่าวถึงความสง่างามของพระองค์ ขณะที่ทรงรอคอยเจ้าสาวของพระองค์ บัดนี้พระราชินีจะต้องทรงลืมประชากรของพระนางเพื่อจะทรงเป็นของพระสวามีโดยสิ้นเชิง เมื่อชาวอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองอีกแล้ว เขายังคงใช้เพลงสดุดีบทนี้สรรเสริญ "พระเมสสิยาห์-กษัตริย์" ที่เขากำลังรอคอยว่าจะเสด็จมาสักวันหนึ่ง เราคริสตชนเข้าใจว่า สดด บทนี้กล่าวถึงพิธีอภิเษกสมรสของพระคริสตเจ้า-กษัตริย์ กับพระศาสนจักรซึ่งเป็นเสมือน "เจ้าสาว" ของพระองค์
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง "ดอกลิลลี่.." บทกวีสอนใจของลูกหลานโคราห์ เพลงรัก1    ถ้อยคำอันไพเราะหลั่งไหลออกมาจากใจของข้าพเจ้า
    ข้าพเจ้าร้องเพลงถวายพระราชา
    ลิ้นของข้าพเจ้าเป็นประดุจปากกาของนักเขียนผู้เชี่ยวชาญ

2    พระองค์ทรงโฉมงามเลิศสุดยิ่งกว่ามนุษย์ใดๆ
    พระโอษฐ์เปล่งวาจาไพเราะจับใจ
    เพราะพระเจ้าประทานพระพรแก่พระองค์ตลอดกาล
3    ข้าแต่นักรบผู้ทรงพลัง จงคาดพระแสงดาบไว้ข้างพระกาย
    จงสวมพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพเป็นอาภรณ์เถิด
4    จงเสด็จนำหน้าอย่างผู้พิชิต
    จงต่อสู้เพื่อความจริง ความอ่อนโยนและความยุติธรรม
    จงให้พระหัตถ์ขวาแสดงกิจการน่าพิศวงแก่พระองค์เถิด

5    ลูกธนูของพระองค์นั้นคมกริบ
    แทงทะลุใจบรรดาศัตรูของพระราชา
    บรรดาประชาชาติจะสยบอยู่ใต้อำนาจของพระองค์

6    พระเจ้าข้า พระราชบัลลังก์ของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดกาล
    พระคทาแห่งขัตติยภาพของพระองค์นั้นเป็นคทาแห่งความยุติธรรม
7    พระองค์ทรงรักความยุติธรรมและทรงชังความอธรรม
    เหตุฉะนี้ พระเจ้า พระเจ้าของพระองค์จึงทรงเจิมพระองค์ไว้
    ด้วยน้ำมันแห่งความปีติยินดีเหนือพระราชาทั้งหลาย
8    พระภูษาของพระองค์หอมกรุ่นด้วยกลิ่นมดยอบ กฤษณา และว่านน้ำ
    เสียงพิณนำความสำราญมาสู่พระองค์ที่ปราสาทงา
9    ราชธิดาของพระราชาทั้งหลายเสด็จมาพบพระองค์
    พระราชินีเสด็จเข้ามาประทับอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวา ประดับองค์ด้วยทองคำจากโอฟีร์

10    ฟังเถิด ธิดาเอ๋ย จงดูและตั้งใจฟัง
    จงลืมชาติของท่านและบ้านบิดาของท่านเถิด
11    พระราชาจะทรงหลงรักความงามของท่าน
    พระองค์ทรงเป็นเจ้าเป็นนายของท่าน จงน้อมกายเคารพพระองค์เถิด
12    ชาวเมืองไทระนำของกำนัลมาถวาย
    บรรดาเศรษฐีในหมู่ประชาชนแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

13    พระราชธิดาเสด็จเข้ามาอย่างสง่างาม
    ทรงอาภรณ์ผ้าไหมยกทอง
14    ทรงอาภรณ์ปักลวดลายเสด็จมาเฝ้าพระราชา
    บรรดาเพื่อนสาวติดตามนางมาเฝ้าพระองค์ด้วย
15    เขาทั้งหลายเดินเป็นขบวนและโห่ร้องด้วยความยินดี
    เข้ามาในพระราชวังของพระราชา
16    พระราชโอรสของพระองค์จะมาแทนที่บรรดาบรรพบุรุษ
    พระองค์จะทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้าปกครองทั่วแผ่นดิน

17    ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามให้เป็นที่จดจำตลอดไปทุกยุคทุกสมัย
    ประชาชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปชั่วนิรันดร