แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 41
คำภาวนาของผู้มีความทุกข์


สดด บทนี้มีลักษณะเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าของผู้ที่หายป่วย ศัตรูของเขาคิดแต่จะให้เขาได้รับอันตราย แม้แต่มิตรของเขาก็ยังคิดร้ายต่อเขา เข้าใจว่าความเจ็บป่วยที่เขาได้รับคือการที่พระเจ้าทรงลงโทษบาปที่เขาเคยทำ  เมื่อภาวนา สดด บทนี้ คริสตชนจะจำได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเรียกยูดาสว่า "เพื่อน" ของพระองค์ (มธ 26:50) ถึงกระนั้นยูดาสซึ่ง "ได้จิ้มอาหารในชามเดียวกับพระองค์" ก็ได้ทรยศพระองค์ (มธ 26:23)  เพลงสดุดีบทนี้จึงอาจช่วยเราให้พิจารณาว่าเรามีความจริงใจเพียงไร ในความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้อง
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด1    ผู้ที่ใส่ใจดูแลคนยากจนaและผู้อ่อนแอย่อมเป็นสุข
    พระยาห์เวห์จะทรงช่วยเขาในยามทุกข์ร้อน
2    พระยาห์เวห์จะทรงคุ้มครองเขา จะประทานชีวิตและความสุขให้แก่เขาบนแผ่นดิน
    จะไม่ทรงปล่อยเขาให้ศัตรูทำตามใจชอบ
3    พระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนเขาในยามเจ็บไข้ต้องนอนบนเตียง
    ไม่ว่าเขาจะป่วยด้วยโรคใด พระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้พ้น

4    ข้าพเจ้าทูลพระองค์ว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าเถิด
    โปรดรักษาข้าพเจ้าให้หาย เพราะข้าพเจ้าทำบาปผิดต่อพระองค์
5    บรรดาศัตรูของข้าพเจ้ากล่าวร้ายถึงข้าพเจ้าว่า
    "เมื่อไรหนอเขาจะตายเสียที และชื่อของเขาจะสูญสิ้นไป"
6    ผู้คนที่มาเยี่ยมข้าพเจ้าก็พูดเท็จ
    ใจของเขารวบรวมความคิดร้าย ออกไปป่าวประกาศภายนอก

7    ทุกคนที่เกลียดข้าพเจ้าร่วมกันซุบซิบใส่ร้ายข้าพเจ้า
    คาดคิดถึงสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าว่า
8    "เขาเป็นโรคร้ายถึงตายแน่ๆ
    เขาไม่มีวันจะลุกขึ้นจากที่นอนอีกแล้ว"
9    แม้กระทั่งเพื่อนสนิทeของข้าพเจ้า ผู้ที่ข้าพเจ้าไว้ใจ
    และเคยร่วมกินอาหารกับข้าพเจ้า ก็ยังยกส้นเท้าใส่ข้าพเจ้า

10    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอพระองค์ทรงเมตตาสงสารข้าพเจ้าเถิด
    โปรดให้ข้าพเจ้าลุกขึ้น แล้วข้าพเจ้าจะตอบแทนเขาอย่างสาสม
11    ข้าพเจ้าจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้า
    ถ้าศัตรูของข้าพเจ้าจะไม่มีชัยชนะเหนือข้าพเจ้า
12    พระองค์จะทรงปกปักรักษาข้าพเจ้าไว้เพราะข้าพเจ้าไม่มีความผิด
    จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ตลอดกาล

13    ขอถวายพรแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล
    ตลอดไปเทอญ   อาแมน อาแมน