แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงพระพลานุภาพยิ่งใหญ่กว่าอำนาจทั้งปวงในโลกนี้
แม้แต่กระแสลมที่พัดมา ซึ่งอาจทำให้ต้นไม้ล้มลง
แม้แต่สายฝนที่ตกลงมา ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
หรือแม้แต่แผ่นดินไหวที่สั่นสะเทือน ซึ่งทำให้เนินเขาพังทลายลงมาได้
แต่ถึงกระนั้น ความรักของพระเจ้าก็ไม่มีที่สิ้นสุด 
(เทียบ อสย. 53) 

พระเจ้าที่รัก ขอโปรดให้เราสามารถดำเนินชีวิตผ่านหนทางที่เปราะบางของโลกนี้ได้อย่างดีด้วยเทอญ 
ลำธารในฤดูหนาวไหลอย่างรวดเร็วและสดใส ด้วยน้ำวนที่หมุนรอบๆ ทำให้เกิดละอองน้ำกระเซ็นระยิบระยับ ซึ่งม้วนตัวเป็นระลอกคลื่นไปตามทางของมัน
ลำธารในฤดูร้อนนั้นไหลอย่างช้าๆ และสีของน้ำที่มีลักษณะขุ่น
มันไหลผ่านไปอย่างยากลำบาก เพราะกระทบกับสิ่งของต่างๆ ที่เราได้ทิ้งลงไป
ไม่ว่าจะเป็นกระป๋อง กระเป๋า หรือรองเท้าเก่าๆ 
และสารพัดสิ่งที่เราไม่ใช้มันแล้ว
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงสร้างเรามา ขอพระองค์โปรดส่งสายฝนมาชำระโลกทั้งใบนี้ให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งสอนเราให้รู้จักเคารพและดูแลรักษาน้ำ ไฟ โลก และอากาศที่พระองค์ทรงสร้างมาด้วยเทอญ
โปรดทรงรักษาลำธารน้ำอันใสสะอาด ให้ไหลไปสู่ทะเลที่ไร้มลภาวะ 
โปรดให้ลูกอาศัยในแผ่นดินที่สมบูรณ์ เพื่อให้ดอกไม้และต้นไม้นานาชนิดเติบโตขึ้นอย่างไม่เหี่ยวเฉา
เมื่อลูกตื่นขึ้นมาในทุกๆ วัน โปรดให้ลูกได้แบ่งปันท้องฟ้าที่ปลอดภัยกับบรรดานกและผีเสื้อ
โปรดประทานพื้นที่ที่ลูกจะสามารถเล่นอย่างสนุกสนานได้
พร้อมทั้งมีน้ำ ก้อนหิน ต้นไม้ และทราย
โปรดประทานป่า แม่น้ำ เนินเขา และทะเลแก่ลูก
โปรดทรงรักษาสถานที่เก่าแก่แห่งนี้ไว้ให้แก่ลูก
ให้เป็นสถานที่ซึ่งลูกสามารถเติบโต และอาศัยอยู่อย่างมีความสุขได้  
Jane Whittle