อาทิตย์อุทัยขอบฟ้า

อาทิตย์อุทัยขอบฟ้า    แสงทองส่องหล้าเฉิดฉัน
ขับไล่มืดมนพ้นพลัน    นำทางถูกอันปลอดภัย
ขอให้สว่างนี้ประสาธน์    ดินฟ้าอากาศสดใส
นำปวงข้าเฝ้าจอมไผท    สวัสดีมีชัยอัตรา
โปรดช่วยคุ้มครองความคิด    และจิตให้สุขหรรษา
ความผิดพิษภัยนานา    ขออย่ามีมากล้ำกราย

ขอให้วันนี้สิ้นสุด    ด้วยความบริสุทธิ์ผ่องใส
มือตาผุดผ่องอำไพ    ทั้งกายและจิตนิรมล
เหตุว่าพระผู้เป็นเจ้า    ดั่งยามแผงเฝ้าแห่งหน
พระทรงเห็นแจ้งสกล    ไม่มีสักคนพ้นไป
ข้าถวายบังคมบรมนาถ    พระบิดามนุษย์ชาติทุกสมัย
อีกองค์เอกบุตรเกรียงไกร    พระจิตชูฤทัยนิรันดร์