ค้นหา

Kamson BKK Update!!

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2625
5730
49064
129083
295632
10261322
Your IP: 54.166.207.223
2018-10-20 08:06

สถานะการเยี่ยมชม

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บทเร้าวิงวอน พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสตเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสตเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสตเจ้า โปรดฟังเทอญ
พระคริสตเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ
พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าข้า ทรงเมตตาเทอญ
พระบุตรผู้ไถ่ของโลก พระเจ้าข้า ทรง...
พระจิตศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าข้า
พระตรีเอกภาพ พระเจ้าเดียวเจ้าข้า
หทัยพระเยซู     บุตรแห่งพระบิดานิรันดร ทรง...
หทัยพระเยซู     ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพรหมจารีมารีอา
หทัยพระเยซู     ร่วมสภาวะกับพระวจนาถแห่งพระเจ้า
หทัยพระเยซู     ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
หทัยพระเยซู     วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
หทัยพระเยซู     ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
หทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้าและประตูสวรรค์
หทัยพระเยซู     เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
หทัยพระเยซู     เครื่องรองรับความยุติธรรมและความรัก
หทัยพระเยซู     เปี่ยมด้วยคุณงามและความรัก
หทัยพระเยซู     ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
หทัยพระเยซู     สมแก่คำสรรเสริญทุกๆ ประการ
หทัยพระเยซู     ราชาและเป้าแห่งดวงใจทั้งหลาย
หทัยพระเยซู    ขุมพระญาณสุขุมและความรู้ทั้งปวง
หทัยพระเยซู     ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
หทัยพระเยซู     ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
หทัยพระเยซู     ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
หทัยพระเยซู     จุดประสงค์ความสุขนิรันดร
หทัยพระเยซู     ทรงขันตีและเมตตากรุณา
หทัยพระเยซู     กว้างขวางต่อบรรดามาวิงวอนพระองค์
หทัยพระเยซู     ธารชีวิตและความศักดิ์สิทธิ์
หทัยพระเยซู     ผู้สงเคราะห์เราให้พ้นบาป
หทัยพระเยซู     ถูกสบประมาทจนอิ่มหนำ
หทัยพระเยซู     แหลกลาญด้วยอาชญากรรมของเรา
หทัยพระเยซู     นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
หทัยพระเยซู     ถูกแทงด้วยหอก
หทัยพระเยซู     ธารความทุเลาบรรเทา
หทัยพระเยซู     ชีวิตและการคืนชีพของเรา
หทัยพระเยซู     สันติภาพและการคืนดีของเรา
หทัยพระเยซู     ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
หทัยพระเยซู     ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
หทัยพระเยซู     ความวางใจของผู้ตายคณะร่วมอยู่กับพระองค์
หทัยพระเยซู     ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญ-ทั้งหลาย
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
ขออภัยโทษเราเถิด พระเจ้าข้า
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
สดับฟังเราเถิด พระเจ้าข้า
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
เมตตาเราเถิด พระเจ้าข้า
ก. พระเยซูพระทัยอ่อนหวานและสุภาพ
ร. โปรดให้ใจเราละม้ายหทัยของพระองค์

เราจงภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ และสถิตสถาพร   โปรดเหลียวดูพระหฤทัยแห่งพระบุตรสุดสวาทของพระองค์ ตลอดจนเกียรติมงคลและการชดเชยบาป ที่พระองค์ได้ทรงประกอบขึ้นแทนคนบาป โปรดระงับพระทัยและกรุณายกโทษคนบาป ผู้เฝ้าวิงวอนอยู่นี้ด้วยเถิด ทั้งนี้โดยเห็นแก่พระนามพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงเจริญและเสวยราชย์พร้อมกับพระองค์ ตลอดนิรันดร อาแมน

Bible Diary 2018

front 2018 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

ข้อคิดจากพระวาจา

word of God 1

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook